Erhvervsgrund fra EDC

Ølandsvej 13

4681 Herfølge

1.495.000 kr.

Brugerejendom

Erhvervsgrund 2780 m2 - be­byg­gel­ses­pro­cent 40%

- Tom erhvervsgrund uden bygninger
- Kan bygges 1.100 m2
- Indhegnet med naturlig beplantning
- Mulighed for blandet bolig/erhverv i området

Er­hvervs­grun­dens areal udgør 2.780 m2. Der er ingen bygninger, på grunden og sælges som tom erhvervsgrund. Der må ifølge lokalplanen drives mindre industri-/hånd­værks­virk­som­hed samt mindre la­ger­virk­som­hed.
Grunden er i lokalplan del af område A. Hvilket giver mulighed for 40% bebyggelse, og der må bygges 8.5 meter i højden.

Der er mulighed for etablering af 1 bolig, som kan benyttes i tilknytning til virksomheden.

Der er ikke lavet kloakering eller ført el til ejendommen.

Ejendommen ligger i et område med andre mindre er­hvervs­dri­ven­de lige uden for Køge.