Erhvervsgrund fra EDC

Kongens Kvarter 34

7000 Fredericia

17.769.300 kr.

Brugerejendom

Erhvervsgrund i attraktivt in­du­strik­var­ter

Grunden er beliggende i Kongens Kvarter, som er et nyere område i Fredericia, mellem Taulov og Erritsø og med facade ud til motorvej E20, der dagligt passeres af mere end 74.000 biler.

Området udlægges til erhverv i miljøklasse 1-5 serviceerhverv. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, ud­stil­lings­virk­som­hed, (herunder større sports- og fritidsanlæg af regional betydning), erhvervs- og fri­tids­un­der­vis­ning, særlig pladskrævende detailhandel og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere må der opføres og indrettes kollektive anlæg og institutioner (herunder offentlige) samt andre sociale, ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge, kulturelle og miljømæssige ser­vi­ce­funk­tio­ner, der er forenelige med områdets anvendelse til serviceerhverv.

Området mellem motorvejen og jernbanen må ud over ovennævnte anvendes til detailhandel i form af butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Det maksimale brut­to­e­ta­gea­re­al til butikker er 30.000 m2. Den samlede ramme for nybyggeri af denne type butikker er 86.400 m². Den maksimale bu­tiks­stør­rel­se er 25.000 m².

Lokalplan nr. 242 er gældende for området.

• Be­byg­gel­ses­pro­cent max 100
• Etageareal max. 6
• Bygningshøjde max. 24 meter

Kongens Kvarter udgør den mest centrale del af DanmarkC der består af en række nye er­hvervs­om­rå­der udlagt langs motorvejs- og banenettet – fra Snoghøj til Taulov.

Det er byrådets mål at skabe et attraktivt, relativt tætbebygget område med lands- og regiondækkende funktioner, serviceerhverv, herunder sports- og kul­tur­funk­tio­ner. I den nordvestlige del af området skal der udlægges areal til funktioner, der understøtter etablering af stands­nings­sted/station.

Grundene mod motorvejen giver virksomhederne stor eksponering.

Faciliteter

Interiør

  • Loftshøjde (0)

Exteriør

  • P-kælder (0 stk)
  • P-Pladser (0 stk)
  • Facadelængde (0 m)

Teknik

  • Indlagt el, sikret med 0A (ampere)

Nøgletal

Adresse
Kongens Kvarter 34
Sagsnr.
71000833
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Handelstype
Brugerejendom
Pris
17.769.300 kr.

Arealer

Grundareal
59.231 m²

Økonomi

Pris
17.769.300 kr.
Pris/m²
300 kr.
Vurderingsår
2020
Ejendomsværdi
11.846.200 kr.
Grundværdi
11.846.200 kr.

Ejendommen

Omfattet af energimærke
Nej

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Dæmningen 41A, 7100 Vejle

710@edc.dk75 83 13 11