Erhvervsgrund fra EDC

Gammel Vejlevej 2A

7200 Grindsted

174.700 kr.

Brugerejendom

For DSB ejendomme udbydes to grundstykker på i alt 10.109 m² beliggende i Grindsted

Grundene er beliggende midt i et etableret erhvervsområde tæt på byen og placeret langs med Ribe Landevej.

Grunden beliggende på Chr. Lundgaards Vej udgør et samlet areal på 6.615 m².

Grunden beliggende på Gammel Vejlevej 2A udgør et samlet areal på 3.494 m².

Der er mulighed for at købe arealerne enkeltvis eller samlet.

Der er ikke kloakeret på grundene og der er derfor heller ikke betalt kloakbidrag. Dette skal afholdes af køber.

Kom­mu­ne­plan­ram­me 1.E.10 er gældende for området, og ifølge denne må der i området etableres industri inden for virk­som­heds­klas­se 2-4. Virksomheder med særlige be­lig­gen­heds­krav må ikke placeres i området, og der må ikke etableres boliger i området.

Be­byg­gel­ses­pro­cen­ten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80 %. Bygningshøjden må ikke overstige 15m. undtaget herfra enkelte bygningsdele, der er nødvendige for virksomhedens drift.

Der er ikke er udarbejdet en gældende lokalplan for området, så derfor skal en kommende anvendelse godkendes af Billund kommune.

Da DSB ejer grundene er der på nuværende tidspunkt ingen ejen­doms­vur­de­ring og grundskyld.
Dette pålægges ejendommen ved salg.

Faciliteter

Interiør

  • Loftshøjde (0)

Exteriør

  • P-kælder (0 stk)
  • P-Pladser (0 stk)
  • Facadelængde (0 m)

Teknik

  • Indlagt el, sikret med 0A (ampere)

Afstand til

  • Grindsted Rutebilstation903 m

Nøgletal

Adresse
Gammel Vejlevej 2A
Sagsnr.
71000922
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Handelstype
Brugerejendom
Pris
174.700 kr.

Arealer

Grundareal
3.494 m²
Erhvervsareal
3.494 m²

Økonomi

Pris
174.700 kr.
Pris/m²
50 kr.
Vurderingsår
0

Ejendommen

Omfattet af energimærke
Nej

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Dæmningen 41A, 7100 Vejle

710@edc.dk75 83 13 11