Erhvervsgrund fra EDC

Skovdalsvej 14

8300 Odder

1.000.000 kr.

Brugerejendom

Velbeliggende grund i Odder

• Hjørnegrund på 4.665 m²
• Anvendelse til industri, lager, værksted m.v.
• Grundarealet må bebygges med 50%, dog max 3 m3 pr. m² grundareal
• Byggehøjde op til 12,5 meter over det omgivende terræn
Grunden er beliggende i et større og udbygget erhvervsområde i den nordvestlige del af Odder syd for Aarhus, og har en stor eksponering mod Skovdalsvej, som er en af for­de­lings­ve­je­ne til det øvrige område.
Grunden bliver udstykket fra nr. 14 og får en selvstændig adresse og matrikel, med et areal på 4.665 m² i henhold til den foreløbige ud­styk­nings­plan.
Udsnit fra Lokalplan
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som industri, lager, værksted, en­tre­pre­nør­virk­som­hed, oplag, engroshandel samt for­ret­nings­virk­som­hed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Herudover kan opføres enkelte boliger i tilknytning til de nævnte anvendelser. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnska­rak­te­ri­ske levende hegn. Lokalplanen tillader 50% bebyggelse, hvilket giver en teknisk byggeret på 2.332,5 m²
Byen er en driftig handelsby i Østjylland med ca. 12.500 indbyggere og er samtidig hovedby i Odder Kommune med godt 23.000 indbyggere. Køretiden til Aarhus centrum/ havn er ca. 25 min. Området er desuden velforsynet med offentlige trans­port­mu­lig­he­der i form af både bus og tog fra bl.a. Aarhus med stoppested for Letbanen under 1 km. fra ejendommen.