Erhvervsgrund fra EDC

Århusvej 208

8464 Galten

8.327.800 kr.

Projektejendom - 20.819 m²

Attraktiv pro­jek­t­mu­lig­hed i Skanderborg

• Erhvervsgrund bestående af 2 matrikler på i alt 41.639 m²
• 182 m² bolig og 1.666 m² erhverv fordelt på 8 bygninger
• Attraktiv beliggenhed ved siden af Herning motorvejen
• Kan erhverves betinget af vedtaget byg­ge­rets­gi­ven­de lokalplan
• Mulighed for at etablere let industri, håndværk og butikker med særligt pladskrævende varer

Fysisk forhold
Ejendommen har et samlet matrikulært areal på 41.639 m² fordelt på 2 matrikler. På ejendommen er 8 bygninger med et boligareal på 182 m² og et erhvervsareal på 1.666 m². Ejendommen er beliggende med Her­nings­mo­tor­vej­en som nabo med kort afstand til afkørsel og tikørselsrampe.

Planforhold
Iht. kom­mu­ne­plans­ram­me 30.E.08. i Kommuneplan 2021 – 2033 Skanderborg kommune er:

- Generel anvendelse: Erhvervsområde
- Specifik anvendelse: l let industri og håndværk, butikker med særligt pladskrævende varer
- Be­byg­gel­ses­pro­cent maks 60%
- Minimum ud­styk­nings­stør­rel­se 1.500 m²
- Maks. højde 12 meter
- Miljøklasse maks. 5 / min. 3.
- Butiksareal : til pladskrævende varegrupper kan udvides med 1200 m². Bu­tiks­stør­rel­se maks. 1.500 m²

Pro­jek­t­ud­vik­ling
Etablering af byggeretter og et byggeprojekt kræver vedtagelse af en lokalplan gældende for ejendommen.

Vedtagelse af en lokalplan vil forudsætte udarbejdelse i samarbejde med Skanderborg kommune. af en be­byg­gel­ses­plan, der iagttager rammerne i kommuneplan.

Køber skal i samarbejde med dennes rådgivere skal selv foranstalte og bekoste udarbejdelse af en be­byg­gel­ses­plan og varetagelsen af den efterfølgende proces nødvendig for vedtagelse af en byg­ge­rets­gi­ven­de lokalplan.

Sælger er indstillet på at en købsaftale vil skulle betinges af at køber opnår vedtagelse af lokalplanen.

Afstand til

  • Galten/Røddikvej (Skanderborg Kom)418 m
  • 15 - Her­ning­mo­tor­vej­en1,5 km

Nøgletal

Adresse
Århusvej 208
Sagsnr.
816000595
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Handelstype
Projektejendom
Pris
8.327.800 kr.

Arealer

Grundareal
41.639 m²

Økonomi

Pris
8.327.800 kr.
Pris/m²
200 kr.
Af­skriv­nings­be­ret­ti­get
Nej
Moms­re­gi­stre­ret
Nej

Ejendommen

Omfattet af energimærke
Nej