Lager/Produktion fra EDC

Tværvejen 6

5580 Nørre Aaby

11.500.000 kr.

Investering - 3.433 m²

Fuldt udlejet in­ve­ste­rings­ejen­dom

• Fuldt udlejet lager- og pro­duk­tions­e­jen­dom
• God ved­li­ge­hol­del­ses­stand
• Beliggende nær den Fynske motorvej
• Fine udenomarealer med gode ud­vi­del­ses­mu­lig­he­der
• Fleksible in­dret­nings­mu­lig­he­der

Ejendommen har i en lang årrække været domicilejendom for Uretek Engineering A/S, som løbende har investeret i ejendommens udvikling, indretning og ved­li­ge­hol­del­se. Ejendommen er opført i 1972 og ombygget i 1984, 2006 samt senest i 2021 og er løbende vedligeholdt og moderniseret. Ejendommen er indrettet med tilbygget kontorbygning på 188 m² indeholdende et større lokale som storrumskontor, møderum samt enkeltmands kontorer.

Lager-/pro­duk­tions­hal­ler­ne har egne faciliteter til mandskab og administration. Hallerne udgør samlet 3.245 m². Ejendommen har 3 lejere fordelt på 6 lejemål. Der er gode til­kør­sels­for­hold både foran og bagved ejendommen, til såvel pro­duk­tions­hal­ler som stort delvis asfalteret/flisebelagt udeareal, som benyttes til oplag og per­so­na­le­par­ke­ring.

Der er etableret egen vindmølle til ejendommen, med en effekt på 75 KwH. Grundarealet udgør 15.518 m², hvilket muliggør yderligere byggeri på ejendommen med op til anslået 4.300 m². Der er således gode muligheder for at udbygge ejendommen.

Faciliteter

Interiør

  • Bad og omklædning

Exteriør

  • Porte
  • Ramper
  • Indhegnet
  • Udenomsarealer Delvist befæstet

Teknik

  • Kabling

Afstand til

  • Langgyden / Tværvejen (Middelfart Kommune)150 m
  • E 20 - Fynske Motorvej1,5 km
  • Nørre Aaby St.3,4 km

Nøgletal

Adresse
Tværvejen 6
Sagsnr.
51202791
Ejendomstype
Lager/Produktion
Handelstype
Investering
Pris
11.500.000 kr.
Afkast
6,49 %
Etageareal
3.433 m²

Arealer

Grundareal
15.518 m²
Bebygget
3.433 m²
Erhvervsareal
3.433 m²
Pro­duk­tions­a­re­al
3.433 m²
Etageareal
3.433 m²

Økonomi

Pris
11.500.000 kr.
Pris/m²
3.350 kr.
Lejefaktor
11.13
Lejeindtægt
1.032.830 kr.
Årlig lejeindtægt pr m²
300 kr.
Årlige driftsudgifter
286.629 kr.
Årlige driftsudgifter pr m²
83 kr.
Afkast
6,49 %
Af­skriv­nings­be­ret­ti­get
Ja
Moms­re­gi­stre­ret
Ja

Ejendommen

Forsikringen omfatter:
Brand, Bygning, Svamp/Insekt
Antal etager
1
Byggeår / Ombygget
1972 / 2006
Omfattet af energimærke
Ja
Energimærke
A2015