Lager/Produktion fra EDC

Snaremosevej 63-65

7000 Fredericia

65.000.000 kr.

Brugerejendom - 16.089 m²

Solid ejendom i Fredericia

På Snaremosevej 63-65 ligger denne funktionelle og solide ejendomejendom med et samlet grundareal på 46.902 m². Ejendommen er beliggende på ma­tri­kelnum­me­ret: 28BT Erritsø By, Erritsø/165A Erritsø By, Erritsø, og matriklen har zonestatus som Byzone.

Ejendommen er opført i 1988 og består af 3 gode bygninger med termovinduer og et samlet bebygget areal på 14.989 m². Det samlede etageareal for ejendommen er på 16.089 m², hvoraf 984 m2 består af kontor og 14.118 m2 består af lager/produktion. Herudover findes et kælderareal på 794 m². Snaremosevej 63-65 byder på fremragende ejen­doms­fa­ci­li­te­ter, herunder hele 18 porte, 16 ramper/sluseporte, en loftshøjde på 6-7 meter (ca. 5,5 meter under spær), søjlefrie pro­duk­tions­hal­ler med god bredde og længde samt lofter beklædt med trold­tekt­pla­der, lyddæmpende plader på gavlvægge, brandskabe, sprinkling og ABA-anlæg, arkivrum, CTS-ven­ti­la­tions­an­læg, malede betongulve i produktions- og lagerhallerne og helt ideelle udenomsarealer med eget tankanlæg, vaskehal, 4 garager og elektronisk pe­ri­me­ter­sik­ring.

Jævnfør ejendommens BBR-meddelelse, er det anført, at var­me­in­stal­la­tio­nen for ejendommen er fjernvarme/blokvarme, hvortil der er tale om privat vand­for­sy­nings­an­læg. Ejendommen er hverken be­va­rings­vær­dig eller fredet.

Ejendommen er tilhørende lokalplan LP8. Der er registreret V1 og V2 forurening på grunden - rapporter forefindes. Vi vurderer, at denne forurening ikke vil påvirke aktuelle og kommende, lignende er­hvervsak­ti­vi­te­ter.

Postnord påregner at fraflytte Snaremosevej 65 pr. 1/9 2023.
Postnord ønsker indgået lejeaftale f.s.v. angår Snaremosevej 63 med uopsigelighed på 3 år.

Grunden på Blytækkervej 1 på 10.469 m² kan ligeledes erhverves sammen med denne ejendom.

Faciliteter

Interiør

 • Kantine
 • Fælles mødelokale
 • Fælles reception
 • Bad og omklædning
 • Cykelkælder
 • Loftshøjde (5)

Exteriør

 • P-kælder (0 stk)
 • P-Pladser (0 stk)
 • Altan
 • Porte
 • Ramper
 • Tagterrasse
 • Facadelængde (0 m)
 • Indhegnet
 • Udenomsarealer Befæstet

Teknik

 • Personelevator
 • Vareelevator
 • Ventilation
 • Kabling
 • Ka­me­ra­over­våg­ning
 • Dørtelefon
 • Indlagt el, sikret med 1,519A (ampere)
 • Vaskeri
 • Vinduestype Termo

Afstand til

 • Snaremosevej v Teknikervej (Erritsø)815 m
 • E 20 - Fynske Motorvej2,1 km

Nøgletal

Adresse
Snaremosevej 63-65
Sagsnr.
603530991
Ejendomstype
Lager/Produktion
Handelstype
Brugerejendom
Pris
65.000.000 kr.
Etageareal
16.089 m²
Kælder
794 m²

Arealer

Grundareal
46.902 m²
Bebygget
14.353 m²
Erhvervsareal
15.616 m²
Kontor areal
984 m²
Pro­duk­tions­a­re­al
14.118 m²
Etageareal
16.089 m²
Kælder
794 m²

Økonomi

Pris
65.000.000 kr.
Pris/m²
4.040 kr.
Grundskyld
171.126 kr.
Dækningsudgift
148.928 kr.
For­sik­rings­præ­mie
120.000 kr.
Årlige driftsudgifter
1.242.282 kr.
Vurderingsår
2020
Ejendomsværdi
41.000.000 kr.
Grundværdi
6.581.800 kr.

Ejendommen

Byggeår / Ombygget
1988 / 2006
Omfattet af energimærke
Ja
Energimærke
C