Lager/Produktion fra EDC

Knudsminde 10

8300 Odder

52.500.000 kr.

Sale-& Lease-Back - 9.711 m²

Velbeliggende investerings- eller brugerejendom i Odder

• Gedigent og velholdt ejen­dom­skom­pleks med kontor, lager, værksted og industri
• Velbeliggende i attraktivt og udbygget erhvervsområde i Odder
• 3.401 m² kontor med 345 m² kælder samt 5.965 m² lager og værksted – i alt 9.711 m²
• Sælges på vegne af AURA, der fortsætter som lejer i en årrække og efter aftale
• Gode ud­vi­del­ses­mu­lig­he­der på 75.776 m² grund

”Ejen­dom­skom­plek­set” på Knudsminde 10 består af ikke færre end 9.711 m² erhverv fordelt på ca. 35% kontor, 45% lager og resten parkering, kælderarealer og værksted. Ejendommen ville uden problemer kunne anvendes til både én eller et færre antal lejere, eller som et fler­bru­ge­re­jen­dom med forskellig anvendelse. Knudsminde 10 består af 5 primære bygninger samt et antal mindre (udhuse og lignende), der som udgangspunkt er placeret selvstændigt med hver sin placering/anvendelse på grunden.

Bygning nr. 1, den primære lagerbygning, er opført i 1981 i ét, dog i forskudte plan med et samlet erhvervsareal på 4.176 m². Ejendommen er opført i betonelementer med tag af tagpap med hældning, hvor 2.533 m² er regulært og derfor meget anvendeligt lager med betongulve- og vægge samt metallofter og betondragere i loftet. Lageret er opvarmet med fjernvarme og opdelt i 2 enheder, dog blot adskilt af en simpel væg. Lageret udmærker sig ved ikke at have stolper, hvilket gør udnyttelsen yderst optimal. Her er flere porte både foran og bagved samt en loftshøjde på 5-6 meter. Forrest på bygningen er uisoleret lager med ca. 11/2 meters niveauforskel og dermed ekstra loftshøjde beregnet til parkering, kørsel og læsning. Denne del udgør 1.643 m² med tag, vægge og porte i hver ende af bygningen. Bygning nr. 2 er registeret som parkerings- og transportanlæg og er opført i 1981. Ejendommen har et samlet erhvervsareal på 1.479 m² og anvendes primært til værksted samt parkering - således er den nederste del indrettet til garager. Den forreste del er indrettet til fuldt funk­tions­dyg­ti­ge værksteder inkl. oliegrav, kl­ar­gø­rings­om­rå­der osv. Ejendommen er opført i betonelementer med tag af tagpap med hældning. Den forreste del af bygningen er med porte langs facaden og garageporte langs bagsiden.

Bygning nr. 3 er registeret som kontor og ligger i forlængelse af bygning 2. Ejendommen er fra 1981 med et samlet erhvervsareal på 895 m². Den forreste del udgør 585 m² kontor og den bagerste del 310 m² garager/parkering. Specielt kontordelen står rigtig flot med kontorer af varierende størrelse, mødelokaler, mindre køkken/kantine, meget fine faciliteter til omklædning og bad mv. Bygning nr. 4, den primære kontorbygning, er opført i 1983 og har et samlet erhvervsareal på 2.039 m2 i stueplan og 345 m² kælder. Ejendommen har, ikke mindst indvendigt, fået en gennemgående renovering og fremstår særdeles flot og moderne med gode faciliteter hele vejen rundt. Bygningen, der er udformet som et stort H, er indrettet næsten spejlvendt på den østlige og vestlige del med en kombination af lukkede celle- og åbne fælleskontorer af varierende størrelser, mødelokaler, præsentable toiletforhold osv. Gulvene er typisk tæppebelagte i kontordelen og med fliser på gangene. Væggene er af glas/gips og lofterne af lydisolerede gipslofter. Kælderen anvendes til lager- og per­so­na­le­fa­ci­li­te­ter og er ”atomsikret” med meget tykke ydervægge. Bygning nr. 5 er fra 1998 med et samlet erhvervsareal på 777 m² fordelt på én etage, og ejendommens primære anvendelse er kantine samt mø­de­fa­ci­li­te­ter. Specielt kantinen bør fremhæves med eget pro­duk­tions­køk­ken og skydevæg mod naborummet, der kan åbnes op til dobbelt størrelse og dermed rumme alle stedets 120 medarbejdere. Stand og indretning er af samme kvalitet som resten, om end denne ejendom er ca. 15 år yngre end bygning nr. 4. Bygning nr. 4 og 5 er opført i mursten med tag af tagpap med hældning. Alle bygninger er placeret på en 75.776 m² grund, hvor der er muligheder for tilbygning. Grunden er både udlagt til parkering samt meget præsentable grønne arealer, der passes af hele 13 ro­bot­plæ­ne­klip­pe­re. Hele grunden er indhegnet.

Faciliteter

Interiør

  • Kantine
  • Bad og omklædning

Exteriør

  • Porte

Afstand til

  • Knudsminde/Århusvej (Odder Kom)690 m
  • Rude Havvej1,4 km
  • E 45 - Østjyske Motorvej19,0 km

Nøgletal

Adresse
Knudsminde 10
Sagsnr.
81200253
Ejendomstype
Lager/Produktion
Handelstype
Sale-& Lease-Back
Pris
52.500.000 kr.
Etageareal
9.711 m²
Kælder
345 m²

Arealer

Grundareal
75.776 m²
Erhvervsareal
9.711 m²
Etageareal
9.711 m²
Kælder
345 m²

Økonomi

Pris
52.500.000 kr.
Pris/m²
5.406 kr.
Grundskyld
163.812 kr.
Årlige driftsudgifter
801.473 kr.
Vurderingsår
2022
Ejendomsværdi
29.500.000 kr.
Grundværdi
5.402.800 kr.

Ejendommen

Byggeår / Ombygget
1981 / 2006
Omfattet af energimærke
Ja
Energimærke
C