Detail fra EDC

Frederiksværkvej 20 - C

3600 Frederikssund

2.359.550 kr./år

2.050 m²

Projekt med boksbutikker centralt i Frederikssund

Projekt med boksbutikker centralt i Frederikssund
- God mulighed for boksbutik til billig startleje
- Overtages som regulær “white box“ eller opdateres i samarbejde mellem lejer og udlejer
- Gode par­ke­rings­for­hold
- Nyt facadeparti og mulighed for flere vinduer
- Lyse lejemål med ovenlys

Lejemål i nyt boks­bu­tikpro­jekt midt i Frederikssund
Velkommen til dette spændende boks­bu­tikpro­jekt midt i Frederikssund. Projektet omhandler konvertering af en utidssvarende kontor- og lagerejendom, til en nyrenoveret og attraktiv boks­bu­ti­ke­jen­dom med gode til­kør­sels­for­hold. Ejendommen er opført i 1967 og ombygget i 1990, men vil i forbindelse med konverteringen fra kontor- og lagerejendom til boksbutikker blive gennemgående renoveret, facaderne vil blive malet, der vil blive etableret nye ind­gangs­par­ti­er og til­kør­sels­for­hol­de­ne samt p-arealer vil blive opdateret og om muligt omlagt. Ejendommen rummer i alt ca. 8.500 m² og kan lejes af én stor lejer, eller i mindre enheder fra 290 m² og opefter. Der er mulighed for at tilleje kontorlokaler til butikkerne i samme ejendom. Det påtænkes, at der ved udvikling af boksbutikkerne vil blive etableret en takeaway-restaurant på ejendommens p-areal, samt ladestationer til el-biler. Der kan etableres ca. 200 p-pladser på ejendommen, og der vil herefter forsat være mulighed for va­re­ind­le­ve­ring via ramper
på bygningens bagside. Der vil blive mulighed for meget synlig markedsføring i form af skiltning på ejendommens facade mod J. F. Willumsens Vej og på pyloner eller flag langs med vejen. Butikkerne vil blive leveret som whitebox eller efter nærmere
aftale med udlejer. Der er højt til loftet i lokalerne og rigeligt med ovenlysvinduer der giver naturligt lysindfald i lejemålene. Der etableres per­so­na­le­fa­ci­li­te­ter i alle lejemål. Lejemålene kan anvendes til arealkrævende detail og støjende indendørs aktiviteter f.eks. legeland, bowlingbane, gocart center eller lign, samt liberale erhverv. Projektet igangsættes når der er én til to ankerlejere, der har forpligtet sig til projektet.