Erhvervsgrund fra EDC

Bragesvej

4600 Køge

930.060 kr./år

31.002 m²

Leje af erhvervsareal i Skandinavisk Transport Center, Køge

• Større erhvervsareal på 31.002 m² udlejes af Køge Kommune
• Udlejes samlet eller i mindre delområder fra 5.086 m² efter nærmere aftale
• Særdeles strategisk og fremtidssikret placering, nær et attraktivt trans­port­net­værk
• Beliggende, hvor motorvejene E20, E47 og E55 mødes - ét af Danmarks største trafikkryds
• Gode muligheder for både større og mindre virksomheder, der ønsker at etablere sig i området

Køge Kommune udbyder leje af et erhvervsareal i Skandinavisk Trans­port­cen­ter i Køge. Er­hvervs­a­re­a­let er beliggende på Bragesvej, 4600 Køge, del af matr.nr. 16ae Ølsemagle by, Ølsemagle.

Er­hvervs­a­re­a­let udgør et samlet grundareal på i alt 31.002 m². Det vil være muligt at leje hele arealet eller mindre delområder fra 5.086 m² efter nærmere aftale. Med lejekontrakten gives en ubetinget lejeperiode på op til 5 år.
Er­hvervs­a­re­a­let er ikke byggemodnet, og lejer forestår selv indretning og myn­dig­heds­god­ken­del­ser. Såfremt der ønskes flytbare bygninger skal disse godkendes af udlejer, og der skal søges om byg­ge­til­la­del­se. Der må ikke opføres blivende/varige bygninger inkl. støbte fundamenter ect. Anlægsarbejder med varig værdi (byggemodning) kan efter aftale modregnes i lejebetaling - det skal dog være aftalt på forhånd.

Der er indgået aftale med KLAR Forsyning om, at der pt. ikke skal betales til­slut­nings­bi­drag til kloak.

Den forventede årlige leje udgør minimum 30 kr./m².

Vilkår for leje og brug af er­hvervs­a­re­a­let fremgår af ud­buds­ma­te­ri­a­let.

Afstand til

  • Bragesvej (Mimersvej)309 m
  • Køge Nord St.1,4 km
  • Køge Nord St.1,4 km
  • E 201,5 km

Nøgletal

Adresse
Bragesvej
Sagsnr.
469007184
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Årlig leje
930.060 kr./år

Arealer

Grundareal
31.002 m²

Økonomi

Årlig leje
930.060 kr./år
Månedlig leje
77.505 kr.
Årlig leje pr. m²
30 kr.
Bruttoleje pr. år
930.060 kr.
Månedlig bruttoleje
77.505 kr.
Årlig bruttoleje pr. m²
30 kr.
Depositum
465.030 kr.
Moms­re­gi­stre­ret
Nej
Afståelsesret
Nej

Lejeforhold

Uopsigelighed fra lejer
3 år
Uopsigelighed fra udlejer
5 år
Opsigelse
Nej
Lejeregulering
NPI, dog min. 3 %
Afståelsesret
Nej

Ejendommen

Op­varm­nings­ty­pe
Udefineret
Omfattet af energimærke
Nej