Kontor fra EDC

Virkeholm 3A 1

2730 Herlev

214.675 kr./år

277 m²

Kontorlejemål beliggende centralt i Herlev

Kontorlejemål med central beliggenhed i et attraktivt erhvervsområde i Herlev, ud til Herlev hovedgade. Kort afstand til Ring 3 og Ring 4, og tæt på den kommende letbane. Der er gode bus­for­bin­del­ser i området bl.a. til og fra Herlev Station.
Ejendommen fremtræder i god ved­li­ge­hol­del­ses­mæs­sig stand, med lyse og funktionelle lejemål. Til ejendommen hører 2 stk. person- og godselevatorer, der kører fra terræn og direkte op på etagen.
Lejemålet overtages nyistandsat. Alle udenoms arealer er befæstet med køre- og par­ke­rings­a­re­al.
Kon­tor­le­je­må­let, der er belyst fra to sider, består af en blanding af cellekontorer, storrumskontor, møderum, re­cep­tions­om­rå­de, køkken og kantine samt godselevator direkte til etagen.
Ejendommen er indenfor de seneste år blevet fa­ca­de­renove­ret med en ny belysning, samt nye vinduer, dør- og ind­gangs­par­ti­er.
Al indvendig ved­li­ge­hol­del­se og renholdelse påhviler lejer.
Den generelle renholdelse af ube­byg­ge­dea­re­a­ler, herunder snerydning, glat­fø­re­be­kæm­pel­se og havepasning, påhviler lejeren. Udlejer har den udvendige ved­li­ge­hol­del­se og den udvendige renholdelse som lejerne dog betaler via andre betalinger.

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Mark Backhausen

Ejendomsmægler og valuar, MDE

mob@edc.dk40 59 41 3458 58 70 91EDC Erhverv Poul Erik Bech