Lager/Produktion fra EDC

Stationsvej 5

4295 Stenlille

2.944.900 kr./år

6.311 m²

På Midtsjælland udbydes pro­duk­tions­e­jen­dom med renrum til leje

DBI Plastics A/S har opført ny fabrik og flyttet sin produktion til Stenmagle, få km væk. Derfor udbydes deres tidligere domicil- og pro­duk­tions­e­jen­dom i Stenlille nu til leje.

Bygningerne er opført i kva­li­tets­ma­te­ri­a­ler og fremtræder i pæn og indbydende stand.

Indretningen er moderne og fleksibel. Der er i alt 4.251 m² lager/produktion opdelt i flere haller og rum med fleksible in­dret­nings­mu­lig­he­der, herunder laboratorium mm. Ud mod Stationsvej er der indrettet kontorer, mødelokaler, kantine og vel­færds­lo­ka­ler i 2 plan, i alt 928 m². Lokalerne fremtræder indbydende og i rigtig god stand, har aircondition og kan indrettes efter behov. Over produktions- og lagerhallerne er i alt 1.132 m² indskudt dæk/hems på henholdsvis beton- og trædæk, velegnet til lager/opbevaring.

Ejendommen er optimal som domicilejendom for pro­duk­tions­virk­som­he­der med behov for renrumsmiljøer, f.eks. indenfor pharmaindustri, ho­spi­tals­ud­styr, elektronik-, fødevare- eller kos­me­tik­bran­chen. I ejendommen er der indlagt ekstra strøm og anlæg til grund­vand­s­køling med mulighed for CO2-besparelse i forbindelse med køling til produktion.

Bygningen er opført på en 11.813 m2 stor grund med befæstede udenomsarealer, bl.a. stor asfalteret par­ke­rings­plads.

Ejendommen er beliggende i Stenlille på en hjørnegrund ud mod trafikeret ho­ved­færds­elsåre mellem Sorø og Holbæk. Der er stor synlighed og rigtig gode eks­po­ne­rings­mu­lig­he­der.

Der er kun ca. 10 minutters kørsel fra E20 Vestmotorvejen og af- og tilkørslerne i Sorø.

Stenlille er beliggende i midten af "firkanten", Kalundborg, Holbæk, Slagelse og Ringsted, og der er gode muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Holbæk, Ringsted og Slagelse er driftige sjællandske byer i vækst, og Kalundborg ser ind i en meget spændende fremtid, hvor Novo investerer 17 mia. kr. i nye fabriksanlæg, motorvejen bliver udvidet og kommer helt til Kalundborg, og endelig har store virksomheder, som Chr. Hansen og Mærsk nyligt valgt at placere sig i byen. Hertil kommer at man har investeret massivt i flere er­hvervs­ret­te­de, tekniske ud­dan­nel­ses­ste­der, målrettet mod bl.a. nævnte virksomheder.

Beliggenhed:
Ejendommen er beliggende i Stenlille i 1. række ud til trafikeret hovedvej mellem Sorø og Holbæk.
Hovedvejen går direkte ned til mo­tor­vejs­af­kørs­ler­ne lige udenfor Sorø, og køretiden er kun ca. 10 min.
Stenlille er beliggende i Sorø Kommune, som er en kommune i vækst. Der opføres mange nye boliger, og er­hvervs­om­rå­det omkring mo­tor­vejs­af­kørs­ler­ne er eftertragtet og med Hørkram som en stor og vigtig virksomhed i lokalområdet.