Lager/Produktion fra EDC

Grønlandsvej 241

7100 Vejle

7.535.000 kr./år

13.700 m²

Attraktivt erhvervsområde ved mo­tor­vejs­af­kør­sel 61B Vejle S

Erhvervsbyen er placeret med facade mod E45, og området har et grundareal på ca. 27,5 ha. Området vil overordnet fungere som en erhvervsby for virksomheder i virk­som­heds­klas­se 2 - 5. Man forventer, at området vil blive anvendt til f.eks. større lo­gi­stik­virk­som­he­der med administration i direkte tilknytning til la­ger­funk­tio­ner og kon­tor­byg­nin­ger, enten som liberalt erhverv eller i tilknytning til logistikparken en høj grad af eksponering mod E45. Ligeledes kan området blive anvendt til ser­vi­ce­funk­tio­ner som tankstation og restauranter.

Lo­kal­pla­n­om­rå­det er inddelt i fire delområder, hvor de to største vil blive anvendt til logistik og produktion på hhv. 125.450 m² og 63.100 m². Derudover er der et facadeerhverv på 52.800 m² og et mindre areal med henblik på service og foodstop på 26.800 m².

Desuden skal området have en høj arkitektonisk værdi, da arkitektur er en del af kommunens brand. Bygninger skal udformes, så de fremtræder harmoniske ved valg af materiale, konstruktion og detaljer, herunder skiltning og belysning, samt i forhold til andre bygninger i området, så områdets arkitektoniske karakter signalerer et moderne erhvervsområde med et attraktivt facadeforløb langs motorvejen.

Bemærk venligst at den endelige leje for lejemålene først kan beregnes når projektet er udarbejdet i samarbejde med lejer, hvorfor nærværende lejeniveau skal anses som foreløbige.

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.