Lager/Produktion fra EDC

Jegstrupvej Vest 110

8800 Viborg

64.000 kr./år

Er­hverv­se­jen­dom i Viborgs vestlige bydel i landzone – Det kommende in­du­strik­var­ter.

Er­hverv­se­jen­dom i Viborgs vestlige bydel i landzone – Det kommende in­du­strik­var­ter. Velegnet til produktion, engrossalg, lager eller lign.

Lokalerne har mange an­ven­del­ses­mu­lig­he­der og kan bruges til stort set alle former for produktion, lager, engrossalg m.m.
Den fleksible bebyggelse gør, at der er mulighed for indpasning af specielle er­hvervs­funk­tio­ner.

De eksisterende haller er p.t. uisoleret og uopvarmet, men isolering og opvarmning kan etableres af udlejer mod merpris. Egen elmåler til hvert lejemål.
Nyopført hal isoleres og opvarmes med oliefyr.

Hele grunden er indhegnet og kørevej er belagt med asfalt. Øvrige uden­dør­s­a­re­a­ler er befæstet med stabilt grus.

HUSLEJE: Kr. 250,00 pr. kvm. p.a. + moms, for opdelt hal. Kr. 400,000 pr. kvm. p.a. + moms + forbrug, for nyopført hal. Fællesudgifter er indeholdt i huslejen. Udlejer foretager gerne spe­ci­a­lin­dret­ning, isolering, opvarmning m.m. mod merpris.

Hjemmet er rammen om livet

Vi ved, det er vigtigt med hjemlige rammer. Derfor gør vi os umage hver eneste dag. For os handler det nemlig meget mere om mennesker end om mursten.