Forventninger til 2024

  • Forventningsundersøgelse

Der hersker stadig usikkerhed blandt investorer i forhold til høje renter, som fortsætter med at smitte af på in­ve­ste­rings­ly­sten. Usikkerhed og til­ba­ge­hol­den­hed blandt investorer ser ud til at fortsætte ind i 2024. Det viser EDC Erhverv Poul Erik Bechs årlige mar­keds­un­der­sø­gel­se om for­vent­nin­ger­ne til det kommende års udvikling på er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det, som er gennemført for niende år i træk.