Investor Fokus Q1 2024

  • investeringsmarkedet
  • Investering
  • InvestorFokus

Her har du første udgave af Investor Fokus i 2024, hvor du kan
læse mere om den samlede transak­tions­vo­lu­men på det danske er­hverv­se­jen­doms­mar­ked. Markedet ligger på det laveste niveau i 10 år og er mere end halveret i forhold til 2022, og også langt under rekordåret 2021. 

De nye transak­tions­da­ta for er­hverv­se­jen­dom­me i Danmark udspringer af et nyt samarbejde, hvor vi er gået sammen med seks andre ledende er­hvervs­mæg­le­re om at skabe Er­hvervs­mæg­ler­nes Branchedata. Det nye samarbejde skal sikre en koordineret og ensrettet tilgang til transak­tions­da­ta og skabe gen­nem­sig­tig­hed i er­hvervs­mæg­ler­bran­chen. Vi hilser det nye samarbejde velkommen og glæder os til det videre samarbejde i branchen.