Landbrug Fokus 7. udgave 2024

  • LandbrugFokus

Der er meget hype om andre ud­nyt­tel­ses­for­mer af landbrugsjord i øjeblikket. Men hvad er op og ned i forhold til hypen om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord? Og hvordan skal en landmand forholde sig til udviklingen, når der kan være væsentligt flere penge at hente ved at sælge eller bortforpagte jorden til fx solceller? Læs mere i vores land­brugs­ma­ga­sin, Landbrug Fokus, som udkommer to gange om året.