Market Update Q4 2024

  • Market Update

Markedet for in­ve­ste­rings­ejen­dom­me er væsentligt lavere end sidste år, hvilket især skyldes det høje renteniveau, vi har oplevet. Der er dog tegn på, at en ren­testa­bi­li­se­ring er i gang, ikke mindst har cen­tral­ban­ker­ne meldt ud at toppen er ved at være nået. Afkastkravene for flere ejendomstyper og i flere geografiske områder er steget svagt siden sidste kvartal, mens prognoserne for niveauerne om 12 måneder mange steder er, at afkastkravene yderligere vil stige. De observerede ren­testig­nin­ger og aftagende aktivitet vil forventeligt resultere i lavere tomgang for in­ve­ste­rings­ejen­dom­me.