Amager er trækplaster for virksomheder: Fart på salg og udlejninger af er­hvervslo­ka­ler i Kastrup

  • Detail
  • Logistik
  • Erhverv

Der er fuld gang i er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det med salg og udlejninger af detail-, lager- og kontor i Kastrup. Danmarks største arbejdsplads, attraktive er­hvervs­om­rå­der og en fordelagtig placering er blandt faktorerne, der får virksomheder til at vende blikket mod Tårnby Kommune. Det fortæller EDC Erhverv Poul Erik Bech, der senest har formidlet udlejningerne af fem lager-, værksteds- og kontorlokaler samt salget af to boksbutikker og en lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom på Kirstinehøj. Ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den har desuden været involveret i flere udlejninger på A. P. Møllers Allé.

Et af de helt store trækplastre i Kastrup er det store erhvervsområde Kirstinehøj, som har samlet en lang række pladskrævende erhverv, herunder boksbutikker, værksteder, lager og produktion. Oliver Gaarsdahl, erhvervsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech København K, siger:

“I den seneste tid har vi særligt haft en række spændende jern i ilden i Kirstinehøj med flere ejendomme til salg og udlejning. Det er et velkendt og udbygget erhvervsområde, der udgøres af moderne kva­li­tets­byg­nin­ger med gode detail-, kontor- og la­ger­fa­ci­li­te­ter, og i området ligger attraktive naboer som bl.a. ILVA, Harald Nyborg, Silvan, HTH, KVIK, Vordingborg Køkkenet, VVS-Eksperten, Würth, Daells Bolighus, Ejner Hessel og Tesla. Derfor har der også været stor interesse for de ejendomme, vi har haft på hylderne.”

“Vi har fx på Kirstinehøj 31 og 37-39 for nyligt solgt to boksbutikker på henholdsvis 4.153 og 2.258 m2, og lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­men på Kirstinehøj 12. Derudover har vi stået for udlejningen af den 1.678 mstore ejendom på nr. 12, og lager- og kon­tor­ud­lej­nin­ger på Kirstinehøj 9, 34 og 73. Samlet har vi inden for den seneste tid formidlet mange salg og udlejninger i er­hvervs­om­rå­det og har også i øjeblikket nr. 17 under udlejning, hvor vi er tæt på en ny lejer. Området og de ekstraordinære bygninger er attraktivt for mange virksomheder, så det har været en stor fornøjelse at bistå sælgere og udlejere med at få er­hvervslo­ka­ler­ne over disken. Snart kommer der også et nyt erhvervsområde på Kirstinehøj 3, så det bliver spændende at følge udviklingen i området.”

Virksomheder med kig på Amager

Særligt in­fra­struk­tu­ren og placeringen tæt på København Lufthavn tiltaler mange virksomheder. Det fortæller Kenneth Hauge Jakobsen, Koncernkunder i EDC Erhverv Poul Erik Bech:

“Tårnby er en driftig er­hvervskom­mu­ne og huser en lang række virksomheder og endnu flere ønsker at få en fod inden for kommunens grænser. Vi hører fra flere af de seneste købere og lejere, at de har haft kig på Kastrup pga. den sublime beliggenhed med kort afstand til lufthavnen, som åbner for mange spændende muligheder. Københavns Lufthavn er Danmarks største arbejdsplads og beskæftiger i omegnen af 23.000 ansatte og har årligt mere end 20 mio. passagerer. Den massive trafik skaber en masse afledte erhverv til kommunen, og der er især et stort potentiale for handels- og ser­vi­ce­ak­ti­vi­te­ter og diverse transport og lo­gi­stik­be­skæf­ti­gel­ser.”

“Kommunen er altså et trafikalt knudepunkt i Øre­sunds­re­gio­nen. Ama­ger­motor­vej­en og Øresundsbroen forbinder Danmark med Sverige, Ama­ger­motor­vej­en giver adgang til Køge Bugt Motorvejen og Motorring 3. Desuden sikrer de to metrostationer hurtig og let adgang til København og Frederiksberg, ligesom der fra Tårnby og Lufthavnens station afgår Intercitytog til resten af landet og Øresundstog til Sverige.”

Der har også været rift om ejendommene på A. P. Møllers Allé i Dragør, hvor EDC Erhverv Poul Erik Bech har stået for flere af udlejningerne. Flere af de tidligere ledige ejendomme er nu fuldt udlejet i er­hvervs­om­rå­det.

FOTO: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Kirstinehøj 73.

FOTO: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Kirstinehøj 9.