Bæredygtighed og ESG er blevet en fast del af ejen­doms­bran­chen

 • Bæredygtighed

Et af de helt store samtaleemner i ejen­doms­bran­chen pt er ESG og bæredygtighed. Det har længe været kendt at bygge- og ejen­doms­bran­chen er blandt de største udledere, idet byggeri og ejendomme står for ca. 40% af Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor er bæredygtighed et tema, som ejen­doms­bran­chen er tvunget til at forholde sig til, da man ellers risikerer at få mindre attraktive lån, lavere lejeindtægter og dermed mulige værditab.

Bæredygtighed er strøget direkte ind øverst på dagsordenen i ejen­doms­bran­chen, som følge af skærpede krav fra myndigheder og markedskræfter. Det betyder, at bæredygtighed er blevet en strategisk topprioritet for mange aktører i ejen­doms­bran­chen, særligt for pensionskasser og de store investorer. Det fortæller Frank Jensen, direktør og partner hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg:

”Bæredygtighed betyder meget for pen­sions­kas­ser­ne; for dem er det en forudsætning, at en ny ejendom er certificeret som bæredygtig. Det begynder også at betyde en del for andre større investorer, men foreløbig ikke så meget for de mindre investorer. Men det kommer det til. Det breder sig som ringe i vande, fx betyder nye EU-regler, at fi­nansvirk­som­he­der skal redegøre for deres udlån ud fra kriterier om bæredygtighed og klimaaftryk.”

Samtidig pointerer Frank Jensen, at investorer uden fokus på at optimere deres bæ­re­dyg­tig­heds­per­for­man­ce i ejendomme risikerer potentielt i fremtiden at få mindre attraktive lån, lavere lejeindtægter og dermed muligt værditab på deres aktiver.

Det går den rigtige vej
I EDC Erhvervs årlige for­vent­nings­un­der­sø­gel­se, som er gennemført otte år i træk, og som havde svar fra over 1.700 be­slut­nings­ta­ge­re senest, tegner der sig også et billede af, at bæredygtighed er i fremdrift blandt ejen­domsak­tø­rer. Joseph Alberti, Head of Research hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, fortæller:

”Over halvdelen af respondenterne har svaret, at bæredygtighed spiller en rolle ift. deres nuværende in­ve­ste­rings­stra­te­gi. 28% af dem svarer, at bæredygtighed spiller en rolle af både økonomiske og ideologiske årsager – det tal var 21% sidste år. 31% svarer, at bæredygtighed spiller en rolle, enten fordi det økonomisk giver mening eller af ideologiske grunde.”

Han fortsætter: ”Knap 6 ud af 10 er villige til at betale mere for en bæredygtig ejendom, hvis beliggenhed, stand og cash-flow er det samme. Det er en stigning på 12 procentpoint fra sidste års undersøgelse, hvor 46% var villige til at betale mere. Derudover er der også en forventning om, at lejerne er klar til at betale mere for bæredygtige lejemål fremadrettet. I hvert fald vurderer halvdelen af de adspurgte, at lejerne er villige til at betale mere for bæredygtige lejemål fremadrettet,” siger Joseph Alberti.

Er du blevet nysgerrig?

I den seneste udgave af Market Insight stiller vi skarpt på bæredygtighed i ejen­doms­bran­chen. Vi har talt med eksperter i bæredygtighed i ejen­doms­bran­chen og arkitekter, som har stor erfaring med at energioptimere ejendomme.

Læs det nye Market Insight her

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Vesterbro 101, 9000 Aalborg

912@edc.dk96 31 49 00

Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  Læs artikel

  Ny er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Vejle

  Johnny Pedersen (46) er startet som er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Trekantområdet med udgangspunkt i Vejle, hvor han skal arbejde med hele paletten af ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser. Han er uddannet ingeniør og taget en HD i Marketing og har bl.a. arbejdet som pro­jek­t­ud­vik­ler med at udvikle ejendomme i Coop Danmark, Lidl Danmark, Hoffmann Ejendomme og Specsavers (Louis Nielsen).

  • Vejle
  Læs artikel

  My Home tilbage på danske hænder – første skridt er at vende ”hjem” til Holstebro

  Det er under et år siden, at møbelkæden My Home drejede nøglen for sidste gang på Lavhedevej 50 i Holstebro. Men nu er der godt nyt til de møbelglade folk i Vestjylland. Møbelkæden vender nemlig tilbage til den vestjyske provinsby på akkurat samme adresse som tidligere. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet udlejningen af lejemålet på 1.456 m2 i Lavhedecentret.

  • Detail
  • Holstebro
  • My Home
  Læs artikel