BROEN Danmark modtager 1,1 mio. kr. fra EDC Poul Erik Bech Fonden

  • EDC Poul Erik Bech Fonden

For mange børn fra familier med begrænsede midler kan det være svært at deltage i fri­tidsak­ti­vi­te­ter på lige fod med sko­le­kam­me­ra­ter­ne, da der ikke er penge til kontingent og udstyr. BROEN Danmark er en frivillig forening, der hjælper børn og unge i hele landet ind i aktive fællesskaber via lokale foreninger og klubber. De har for femte år i træk modtaget en donation fra EDC Poul Erik Bech Fonden i millionklassen, som fordeles til 21 af BROENS lo­kal­for­e­nin­ger.

BROEN Danmark har lo­kal­for­e­nin­ger fordelt i hele Danmark, som gør en aktiv indsats for at hjælpe udsatte børn og unge til at dyrke fri­tids­in­ter­es­ser. Der kan være mange negative konsekvenser for børn, der ikke har mulighed for at dyrke en fri­tidsak­ti­vi­tet, og derfor er det vigtigt, at foreninger som BROEN Danmark gør en stor indsats for at støtte sårbare børn til en aktiv livsstil og vigtige fællesskaber. Erik Haumann, se­kre­ta­ri­ats­le­der ved BROEN Danmark, siger:

"I 2022 hjalp vores lo­kal­for­e­nin­ger i BROEN Danmark i alt 6.767 børn og unge mod 4.967 ved seneste opgørelse for 2021. Det er en stigning på ca. 36 %, og vi ved, at der er endnu flere, der har brug for hjælp til at indgå i fri­tidsak­ti­vi­te­ter lokalt. Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd opgjorde i 2021 tallet af børn og unge, som lever i relativ fattigdom til 53.800, så der er et stort behov. Derfor er vi meget glade for endnu en flot donation fra EDC Poul Erik Bech Fonden på hele 1,1 mio. kr., hvilket er 5. år i træk de giver en mil­li­ondo­na­tion. Det vil igen hjælpe vores lo­kal­for­e­nin­ger med at støtte endnu flere udsatte børn og unge til en aktiv og værdifuld fri­tidsak­ti­vi­tet."

"Vi støtter socialt udsatte børn og unge med at betale kontingenter og udstyr, så de på lige fod med deres klas­se­kam­me­ra­ter kan være aktive i lokale idræts- og fri­tids­for­e­nin­ger med sport, spejder, dans, teater eller lignende. Vi sørger for, at børnene kommer ud blandt jævnaldrende, så de bliver en del af et positivt fællesskab og kan spejle sig i voksne rollemodeller, som kan guide dem og give dem værdifulde suc­ces­op­le­vel­ser, som de ellers ikke ville have fået. I BROEN hjælper vi således med at modvirke uligheden blandt socialt udsatte familier, så færre børn ikke tager sin sårbare position med sig videre i voksenlivet."

Gør en forskel for sundhed og trivsel i hele Danmark
For femte år i træk støtter EDC Poul Erik Bech Fonden lo­kal­for­e­nin­ger­ne i BROEN Danmark. I år har fonden doneret 1,1 mio. kr. fordelt til 21 af BROENs lokale foreninger i landet.

"BROENS frivillige er med til at reducere social ulighed og er med til at fremme trivsel og sundhed blandt børn og unge. Arbejdet foregår i samarbejde med bl.a. pædagoger, lærere, SSP og andre professionelle, der har tæt kontakt med børnene i deres daglige arbejde. Foreningens frivillige yder en enorm indsats ved at engagere sig i børnene og giver dem vigtige suc­ces­op­le­vel­ser og positive oplevelser," siger direktør i EDC Poul Erik Bech Fonden, Jane Bech, og fortsætter:

"Via overskuddet i mæg­ler­virk­som­he­den EDC Poul Erik Bech støtter vi foreninger, der gør en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge. Det er BROEN Danmark et flot eksempel på, da de hvert år hjælper tusindvis af børn og unge til en bedre og sundere hverdag via fri­tidsak­ti­vi­te­ter i de lokale foreninger. De udgør en vigtig rolle i lokallivet, og derfor ønsker vi fortsat at støtte deres gode arbejde."

National boligmæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både lokale og nationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig med at realisere dine boligdrømme. Kontakt mig for en uforpligtende snak.

Jane Bech

Partner, Cand.merc.jur

jab@edc.dkEDC Poul Erik Bech

EDC Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

120@edc.dk33 30 10 00

Tidligere folkeskole og kursuscenter skal udlejes: ”En markant ud­dan­nel­ses­e­jen­dom”

I slut 2023 gik AOF i Nordjylland konkurs og derfor skal deres kursuscenter siden 2004 i Gug i det sydøstlige Aalborg igen udlejes. Ejendommene består af syv bygninger på over 3.000 m² og egner sig fortsat til un­der­vis­nings­for­mål med faciliteter som un­der­vis­nings­lo­ka­ler, gymnastiksal, kantine og omklædningsrum. EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordjylland skal formidle udlejningen af den tidligere folkeskole, hvor statsminister Mette Frederiksen startede sin skolegang.

  • Aalborg
Læs artikel

In­ve­ste­rings­ejen­dom med solide detaillejere til salg for 78 mio. kr. i Odense

I forbindelse med et ge­ne­ra­tions­skif­te sættes en spændende in­ve­ste­rings­ejen­dom i Odense til salg for 78 mio. kr. EDC Erhverv Poul Erik Bech Odense skal formidle salget af en ejendom med et erhvervsareal på knap 10.000 m² og et samlet grundareal på over 20.000 m² med gode par­ke­rings­for­hold og mulighed for detailsalg, kontor og lager. Ejendommen er tæt på gode trans­port­for­bin­del­ser og fremstår velholdt med moderne arkitektur, hvilket de mange solide lejere nyder godt af.

  • Odense
  • Investering
Læs artikel

Rekordsalg af Nyhavn 57: Dyreste m²-pris for er­hverv­se­jen­dom i Nyhavn nogensinde

At m²-prisen i Nyhavn, på en af Danmarks mest kendte, ikoniske og velbesøgte adresser, er høj, kommer nok ikke som en overraskelse. Men rekorden er alligevel blevet slået med en pris på ca. 67.000 kr. pr. m² for forhuset på Nyhavn 57 på solsiden af Nyhavn, hvor ejendommen endda behøver en istandsættelse før genudlejning. EDC Erhverv Poul Erik Bech København har netop formidlet salget af hele forhuset med 5 ejer­lej­lig­he­der for 26 mio. kr., hvor der desuden er mulighed for udeservering.

  • Erhverv
  • København
Læs artikel