BROEN Danmark modtager for sjette år i træk donation i millionklassen

  • EDC Poul Erik Bech Fonden
  • BROEN DANMARK

For mange børn fra familier med begrænsede midler kan det være svært at deltage i fri­tidsak­ti­vi­te­ter på lige fod med sko­le­kam­me­ra­ter­ne, da der måske ikke er penge til kontingent og udstyr. BROEN Danmark er en frivillig forening, der hjælper børn og unge i hele landet ind i aktive fællesskaber via lokale foreninger og klubber. De har for sjette år i træk modtaget en donation fra EDC Poul Erik Bech Fonden i millionklassen, som fordeles til 22 ud af BROENS 33 lo­kal­for­e­nin­ger – i år er beløbet på 1,05 mio. kr.

BROEN Danmark har lo­kal­for­e­nin­ger fordelt i hele Danmark, som gør en aktiv indsats for at hjælpe udsatte børn og unge til at dyrke fri­tids­in­ter­es­ser. Der kan være mange negative konsekvenser for børn, der ikke har mulighed for at dyrke en fri­tidsak­ti­vi­tet, og derfor er det vigtigt, at foreninger som BROEN Danmark gør en stor indsats for at støtte sårbare børn til en aktiv livsstil og vigtige fællesskaber. Erik Haumann, se­kre­ta­ri­ats­le­der, BROEN Danmark, siger:

”Vi støtter socialt udsatte børn og unge med at betale kontingenter og udstyr, så de på lige fod med deres klas­se­kam­me­ra­ter kan være aktive i lokale idræts- og fri­tids­for­e­nin­ger med sport, spejder, dans, teater eller lign. Vores mission er, at børn bliver en del af et positivt fællesskab med jævnaldrende og kan spejle sig i voksne rollemodeller, der giver dem mulighed for at opnå værdifulde succeser, som de ellers ikke ville have fået. Vi er altså med til at bekæmpe social ulighed blandt udsatte familier, så færre børn tager sin sårbare position med sig videre i voksenlivet.”

Fortsat behov for hjælp
På trods af en positiv udvikling er der fortsat 47.200 børn og unge, der lever i relativ fattigdom, og BROEN Danmark mærker også, at der fortsat er behov for deres hjælp:

”Det kan være et stort pres, hvis ikke ressourcerne er der. Fra 2022 til 2023 er vi gået fra at hjælpe 6.767 til 7.479 børn og unge med at blive aktiveret i de lokale sport­s­for­e­nin­ger, så vi oplever et stigende antal henvendelser. Derfor er vi yderst taknemmelige for, at EDC Poul Erik Bech Fonden for sjette år i træk har doneret et beløb i millionklassen, da det hjælper vores lo­kal­for­e­nin­ger med at støtte endnu flere udsatte børn og unge til en værdifuld fri­tidsak­ti­vi­tet”, fortæller Erik Haumann.

Et samarbejde der støtter trivsel og sundhed
Jane Bech, direktør i EDC Poul Erik Bech Fonden, siger: ”Via overskuddet i ejen­doms­mæg­le­virk­som­he­den EDC Poul Erik Bech støtter vi foreninger, der gør en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge. BROEN Danmark er et rigtig flot eksempel herpå, da deres frivillige spiller en aktiv rolle i at fremme børn og unges trivsel og sundhed. Det vil vi gerne støtte op om, og vi er glade for, at vi i løbet af de sidste 6 år sammenlagt har doneret 6,3 mio. kr. til 22 af BROENS lokale foreninger.”

”De 22 lo­kal­for­e­nin­ger er meget professionelle og arbejder i tæt dialog med b.la. pædagoger, lærere, SSP og andre engagerede støttepersoner, der alle yder en stor indsats for, at børn og unge bliver en del af suc­ces­op­le­vel­ser og sociale fællesskaber. De udgør en vigtig rolle i lokallivet, og derfor ønsker vi fortsat at støtte deres gode arbejde.”

Om EDC Poul Erik Bech Fonden
EDC Poul Erik Bech Fonden er en almennyttig fond, som blev stiftet i 2015 i forbindelse med ge­ne­ra­tions­skif­tet i ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den EDC Poul Erik Bech. Gennem overskuddet fra ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den støtter fonden frivillige foreninger, der gør en forskel for primært udsatte børn.

National boligmæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både lokale og nationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig med at realisere dine boligdrømme. Kontakt mig for en uforpligtende snak.

Jane Bech

Partner, Cand.merc.jur

jab@edc.dkEDC Poul Erik Bech

EDC Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

120@edc.dk33 30 10 00