Byhaven i Silkeborg byder på 98 kva­li­tets­le­je­bo­li­ger

  • Silkeborg
  • Lejeboliger
  • Projekt

Byhaven kommer til at indeholde 98 lejeboliger i den nordlige ende af Alderslyst på Borgergade i Silkeborg, tæt på byens midtpunkt. Projektet består af fem punkthuse med et etageareal på ca. 10.000 m2, og opførelsen er allerede godt undervejs. Området gennemgår en stor transformation med flere interessante byggerier undervejs, placeret i et område med hverdagens faciliteter i gåafstand og let adgang til midtbyen, motorvejen og dermed resten af Øst- og Midtjylland.

Jesper Bach, direktør og indehaver af Bach Invest A/S, siger: “Det skrider planmæssigt frem med Byhaven i Silkeborg, og vi har allerede første prøvebolig klar i december 2022. Lejeboligerne forventes færdigopført og ind­flyt­nings­klar i november 2023. Vi er glade for at have indgået en aftale med EDC Poul Erik Bech om udlejning af boligerne, så interesserede vil snart kunne skrive sig op. Med Byhaven ønsker vi at bidrage med et nyskabende by­ud­vik­lings­pro­jekt til glæde for en mangfoldig samling af lejere. Fokus er på at skabe grønne åndehuller med mulighed for et stærkt socialt fællesskab og berigende byrum mellem husene.”

”Med sin centrale beliggenhed mod Borgergade skaber vi sammen med Lars Larsen Group et kva­li­tets­byg­ge­ri, der med sin arkitektur passer rigtigt godt ind i omgivelserne, og vil være med til at forstærke bydelens grønne karakter. Med Byhaven skaber vi en enklave i bydelen tæt på Silkeborgs midtpunkt, der ikke kun tilføjer spændende boliger og arkitektur, men også skaber interessante og anderledes byrum til brug og glæde for de kommende beboere,” siger Jesper Bach.

Byudvikling og grønt fællesskab

Henrik Kamp Ditlev, partner og arkitekt i Laban Arkitekter, siger: ”Byhaven er et by­ud­vik­lings­pro­jekt med fokus på det liv, der udspiller sig mellem husene, hvilket ofte glemmes i moderne boligbyggeri. Der bliver gågader og torvedannelser i et bilfrit miljø, der fordrer til mere samspil mellem byens borgere, som søger fællesskabet. Alt sammen forstærket af en masse planter og træer, så byrummene opleves som grønne åndehuller. Uderummene skal opleves i flere niveauer: Gaderummet, hvor de store private gårdhaverum er afskærmet, men tager aktivt del i byrummets liv. De store altaner giver gode muligheder for ophold og liv. Og de store, fælles tagterrasser giver beboerne i de enkelte opgange mulighed for at mødes i mere private uderum med plads til grønt og udsigt over byens tage.”

Grønne byhaver

Tonny Broberg, projektchef, EDC Projekt Poul Erik Bech, siger om Byhaven i Silkeborg ”Det er et superflot og spændende projekt, hvor unge som gamle kan dyrke fællesskabet. De fem punkthuse opføres i forskellige højder, der går fra 3-7 etager. På den lave del af hvert punkthus opføres tagterrasse med opholdsarealer og drivhus. Alle lejlighederne er åbne og lyse med to facader, der orienterer sig forskelligt for at optimere udsigt og dagslys. Lejlighederne på terræn har adgang til indhegnede gårdhaverum, og alle etageboligerne har store private altaner.”

”Vi er stolte af at varetage udlejningen i samarbejde med EDC Torben Larsen i Silkeborg, og vi forventer en stor efterspørgsel, da boligtyperne, størrelserne og områdets faciliteter er tilpasset efterspørgslen på lejeboliger i Silkeborg i dag. Med samarbejdet mellem flere EDC-afdelinger sikrer vi, at vi ved kommende åbent-hus-arrangementer kan give alle interesserede den opmærksomhed, der er påkrævet, for at de kan få en god oplevelse af Byhaven. Ikke mindst hvad angår fæl­les­a­re­a­ler­ne, ud­stil­lings­bo­li­ger og en opfattelse af det spændende område bygningerne er placeret i,” siger Tonny Broberg.

Vil du læse mere om investering- og ejen­doms­mar­ke­det?

Læs den seneste udgave af Market Insight

Klik her

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

EDC Projekt Poul Erik Bech

Rådhuspladsen 3, mezz, 8000 Aarhus C

805@edc.dk58 58 77 30