CityFact taget imod med kyshånd i Aarhus: ”Én måling er bedre end 10 meninger”

  • Investering
  • Aarhus
  • CityFact

I sommeren 2022 introducerede EDC Erhverv Poul Erik Bech et helt nyt analyseprodukt til ejen­doms­bran­chen kaldet CityFact. Et år efter fødslen må det siges at have været en succes. I EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus er CityFact modtaget med stor tilfredshed blandt kunder og sam­ar­bejds­part­ne­re.

CityFact har nu levet i knapt et år, og i Aarhus er de glade for værktøjet, der er blevet taget godt imod af kunder og medarbejdere, da det giver et velinformeret grundlag for rådgivning. CityFact er et analyseprodukt, der går i dybden med relevant ejendomsdata fra en række af de største byer i landet. CityFact giver således omfattende områdespecifik viden om netop din by og samler markedsdata for alle ejen­doms­seg­men­ter­ne i ét analyseprodukt.

Kent Nielsen, partner og direktør i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus, siger: ”CityFact er efterhånden et fuldstændigt integreret produkt, som vi bruger stort set dagligt. Derfor er det også ren kutyme, at vi tager det med til vores møder hos revisorerne, ad­vo­kat­kon­to­rer­ne og bankerne, der er rigtig glade for det. Her i Aarhus er vi meget tilfredse med CityFact, og det samme kan vi sige på vegne af kunderne. Det er et godt produkt, der sættes pris på.”

”Vi hører en gennemgribende tilfredshed omkring bru­ger­ven­lig­he­den og de dybdegående data, der skaber god værdi for kunderne.”

Genialt for investorer
CityFact går i dybden med en række seg­ment­spe­ci­fik­ke data, der giver kunderne en fordel i diverse be­slut­nings­pro­ces­ser. I Aarhus har man kunnet mærke stor værdi ved investerings- og bo­li­g­ud­lej­nings­seg­men­tet:

”På in­ve­ste­rings­si­den oplever vi, at stort set alle synes, at det er et fint værktøj, som skaber god værdi. CityFact er særligt interessant, fordi det er enormt datatungt og specifikt helt ned på byniveau. Det giver altså nogle helt unikke indsigter i, hvordan et givent marked ser ud i den specifikke by, som man ønsker at investere i, og det er en klar fordel, når man kan tage en beslutning på et veloplyst grundlag. Man får det hele serveret på et sølvfad, og så får investeringen væsentligt mere tyngde,” fortæller Henrik Frost Sørensen, partner og er­hvervs­di­rek­tør i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus, og fortsætter:

”I det daglige er vi også blevet mere og mere vant til at tage CityFact med, når vi har kunde- eller partnermøder, så det er mere eller mindre implementeret i dagligdagen. Og det gør vi altså ikke, fordi vi skal, eller fordi det er sjovt. Vi gør det, fordi det giver mening for os og for kunderne.”

Aktivt brugt
19 af landets største byer kan nyde godt af dybdegående CityFact-analyser, der fortæller om alt fra tomgang, markedsleje, afkastkrav, ud­vik­lings­om­rå­der og byggeaktivitet etc. Desuden findes CityFact på engelsk i København og Aarhus.

Kent Nielsen siger: ”CityFact er som sagt et godt databaseret produkt, som vi er blevet meget glade for. Det er kunderne også, og de bruger det faktisk. Jeg oplever især, at bankerne bruger CityFact til deres rå­d­giv­nings­mø­der, hvor specielt førs­te­gangsin­ve­sto­rer har stor gevinst af det. Så det har de et fint udbytte af. Derfor har vi det altid med til møderne med dem.”

Skræddersyede rapporter
Joseph Alberti, Head of Research EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: ”Med vores analyseprodukt CityFact giver vi altså investorer og be­slut­nings­ta­ge­re et mere oplyst grundlag. Men har du behov for at træffe en konkret beslutning ift. byggeprojekter eller ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger, så anbefaler vi altid, at du rækker ud til vores lokale erhvervscenter eller til os i Research & Analyse, så vi kan drøfte dine analysebehov. Vi kan udarbejde skræddersyede rapporter, der kan hjælpe dig med at træffe beslutninger baseret på dit konkrete projekt.”

CityFact – Kom helt tæt på den lokale udvikling

Er du nysgerrig på den lokale udvikling, eller er du på udkig efter konkrete demografiske forhold til et konkret byggeprojekt eller ejen­doms­in­ve­ste­ring?

CityFact samler relevante markedsforhold i ét analyseprodukt. Det har dermed aldrig været lettere at danne sig et grundigt overblik over lokale markedsforhold. Få en aktuel status på tomgang, lejeniveauer og afkastkraven og data på demografiske bevægelser, herunder befolkningens udvikling, al­der­s­for­de­ling, flyt­te­ak­ti­vi­tet og tendenser inden for arbejdsstyrken for specifikke markedsområder med data helt ned på byniveau.  

CityFact kan i udvalgte områder også bestilles på engelsk. Kontakt bremerholm@edc.dk for mere information. Tilmeld dig CityFact og modtag en rapport for de byer, du interesserer dig for: www.poulerikbech.dk/cityfact

Har du brug for sparring i forhold til et in­ve­ste­rings­pro­jekt og er du interesseret i at få udarbejdet skræddersyede ana­ly­se­rap­por­ter, kontakt Joseph Alberti, Head of Research EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Er du blevet nysgerrig? 

Hvis du er blevet nysgerrig på det danske ejen­doms­in­ve­ste­rings­mar­ked, så har du mulighed for at lære endnu mere. Klik på linket forneden, opret dig og læs seneste udgave af Investor Fokus, hvor du får det fulde overblik over markedet.

Læs Investor Fokus