CityFact taget imod med kyshånd i Aarhus: ”Én måling er bedre end 10 meninger”

  • Investering
  • Aarhus
  • CityFact

I sommeren 2022 introducerede EDC Erhverv Poul Erik Bech et helt nyt analyseprodukt til ejen­doms­bran­chen kaldet CityFact. Et år efter fødslen må det siges at have været en succes. I EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus er CityFact modtaget med stor tilfredshed blandt kunder og sam­ar­bejds­part­ne­re.

CityFact har nu levet i knapt et år, og i Aarhus er de glade for værktøjet, der er blevet taget godt imod af kunder og medarbejdere, da det giver et velinformeret grundlag for rådgivning. CityFact er et analyseprodukt, der går i dybden med relevant ejendomsdata fra en række af de største byer i landet. CityFact giver således omfattende områdespecifik viden om netop din by og samler markedsdata for alle ejen­doms­seg­men­ter­ne i ét analyseprodukt.

Kent Nielsen, partner og direktør i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus, siger: ”CityFact er efterhånden et fuldstændigt integreret produkt, som vi bruger stort set dagligt. Derfor er det også ren kutyme, at vi tager det med til vores møder hos revisorerne, ad­vo­kat­kon­to­rer­ne og bankerne, der er rigtig glade for det. Her i Aarhus er vi meget tilfredse med CityFact, og det samme kan vi sige på vegne af kunderne. Det er et godt produkt, der sættes pris på.”

”Vi hører en gennemgribende tilfredshed omkring bru­ger­ven­lig­he­den og de dybdegående data, der skaber god værdi for kunderne.”

Genialt for investorer
CityFact går i dybden med en række seg­ment­spe­ci­fik­ke data, der giver kunderne en fordel i diverse be­slut­nings­pro­ces­ser. I Aarhus har man kunnet mærke stor værdi ved investerings- og bo­li­g­ud­lej­nings­seg­men­tet:

”På in­ve­ste­rings­si­den oplever vi, at stort set alle synes, at det er et fint værktøj, som skaber god værdi. CityFact er særligt interessant, fordi det er enormt datatungt og specifikt helt ned på byniveau. Det giver altså nogle helt unikke indsigter i, hvordan et givent marked ser ud i den specifikke by, som man ønsker at investere i, og det er en klar fordel, når man kan tage en beslutning på et veloplyst grundlag. Man får det hele serveret på et sølvfad, og så får investeringen væsentligt mere tyngde,” fortæller Henrik Frost Sørensen, partner og er­hvervs­di­rek­tør i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus, og fortsætter:

”I det daglige er vi også blevet mere og mere vant til at tage CityFact med, når vi har kunde- eller partnermøder, så det er mere eller mindre implementeret i dagligdagen. Og det gør vi altså ikke, fordi vi skal, eller fordi det er sjovt. Vi gør det, fordi det giver mening for os og for kunderne.”

Aktivt brugt
19 af landets største byer kan nyde godt af dybdegående CityFact-analyser, der fortæller om alt fra tomgang, markedsleje, afkastkrav, ud­vik­lings­om­rå­der og byggeaktivitet etc. Desuden findes CityFact på engelsk i København og Aarhus.

Kent Nielsen siger: ”CityFact er som sagt et godt databaseret produkt, som vi er blevet meget glade for. Det er kunderne også, og de bruger det faktisk. Jeg oplever især, at bankerne bruger CityFact til deres rå­d­giv­nings­mø­der, hvor specielt førs­te­gangsin­ve­sto­rer har stor gevinst af det. Så det har de et fint udbytte af. Derfor har vi det altid med til møderne med dem.”

Skræddersyede rapporter
Joseph Alberti, Head of Research EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: ”Med vores analyseprodukt CityFact giver vi altså investorer og be­slut­nings­ta­ge­re et mere oplyst grundlag. Men har du behov for at træffe en konkret beslutning ift. byggeprojekter eller ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger, så anbefaler vi altid, at du rækker ud til vores lokale erhvervscenter eller til os i Research & Analyse, så vi kan drøfte dine analysebehov. Vi kan udarbejde skræddersyede rapporter, der kan hjælpe dig med at træffe beslutninger baseret på dit konkrete projekt.”

Hent din lokale CityFact rapport

Er du nysgerrig på den lokale udvikling, eller er du på udkig efter konkrete demografiske forhold til et konkret byggeprojekt eller ejen­doms­in­ve­ste­ring?

CityFact kan også bestilles på engelsk

Klik her

Er du blevet nysgerrig? 

Hvis du er blevet nysgerrig på det danske ejen­doms­in­ve­ste­rings­mar­ked, så har du mulighed for at lære endnu mere. Klik på linket forneden, opret dig og læs seneste udgave af Investor Fokus, hvor du får det fulde overblik over markedet.

Læs Investor Fokus

Nyt kontordomicil i Odense bliver bygget til GF Forsikring

GF Forsikring bliver i Odense og rykker ind i kommende kontordomicil i 2026

EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået GF Forsikring med at finde et nyt kontordomicil i Odense og efter et par års søgen, er det lykkedes. Det medlemsejede for­sik­rings­sel­skab rykker forventeligt ind i den kommende domicilejendom i Cortex Park i Odense i 2026. Raundahl & Moesby er to­ta­len­tre­pre­nør på projektet, som de netop har solgt videre til AP Ejendomme og altså GF Forsikring, som kommende lejere.

  • Kontor
  • Odense
Læs artikel

Ge­ne­ra­tions­skif­te: Veldrevet og idyllisk hotel tæt på den dansk-tyske grænse sat til salg

Det anerkendte og historiske Benniksgaard Hotel i Rinkenæs, tæt på den dansk-tyske grænse, er sat til salg. Pris: 42,5 mio. kr. Siden den spæde start i 2000 er hotellet løbende blevet moderniseret og udvidet, og i dag består hotellet af samlet 119 værelser, der ligger med en fantastisk udsigt over Flensborg Fjord.

  • Hotel
  • Sønderjylland
Læs artikel

Ikoniske skolebygninger skal omdannes til boliger: Budfrist den 20. september

Den lokalkendte skole i Haderslev Hans Hertug Skole skal omdannes til boliger. I første omgang skal den tidligere folkeskole sælges i offentligt udbud med budfrist den 20. september 2024, hvorefter den kommende køber vil have mulighed for at tilpasse byggeplanerne. EDC Poul Erik Bech skal formidle salget af den tidligere folkeskole på vegne af Haderslev Kommune.

  • Investering
  • Projekt
  • Haderslev
Læs artikel