CityFact udvider med 4 nye områder: Følg den lokale udvikling

  • CityFact

EDC Erhverv Poul Erik Bech introducerede i sommeren 2022 det nye analyseprodukt CityFact, som kan bruges til at give et dybdegående indblik i relevante tal og tendenser for en specifik by eller område. Produktet har været så stor en succes, at det netop er blevet udvidet med 4 nye områder i form af Vendsyssel, Vestegnen, Trekantområdet og Sønderjylland.

CityFact er et analyseprodukt, som skal give et grundigt indblik i, hvordan udviklingen er i specifikke byer og områder i Danmark. Joseph Alberti, Head of Research hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, fortæller:

“CityFact er bygget op omkring offentligt tilgængeligt data og vores egen data. Vi har data og kvalitativ viden fra vores 19 lokale erhvervscentre, og på den måde samler vi det bedste fra to verdenen. Det munder ud i lokale rapporter, som vores kunder og sam­ar­bejds­part­ne­re kan bruge, hvis de er interesserede i at vide mere om en by eller et specifikt område.”

Han fortsætter: ”Det første år med CityFact er gået over al forventning og det er virkelig blevet taget godt imod. Vi oplever en konstant øget efterspørgsel efter værdiskabende data, der kan belyse og underbygge lokale mar­ked­sten­den­ser. Derfor har vi også udvidet vores CityFact med fire nye områder, som har relevans for vores kunder og sam­ar­bejds­part­ne­re, og som passer til vores lokale erhvervscentre rundt omkring i landet.”

De fire nye områder er Vendsyssel, Vestegnen, Trekantområdet og Sønderjylland.

Positiv be­folk­nings­til­vækst
To af de fire nye CityFact områder er Vendsyssel og Sønderjylland, og kendetegnet for de to områder er, at enkelte byer i områder har oplevet en positiv be­folk­nings­til­vækst, selvom folketallet på kommunalt plan har været faldende, fortæller Niclas Carsten Holm, Senior Research Analyst hos EDC Erhverv Poul Erik Bech:

”I både Vendsyssel og Sønderjylland er der faldende folketal på kommunalt plan, men der er flere byer der har oplevet en positiv be­folk­nings­til­vækst. I Vendsyssel kan Brønderslev, Hjørring og særligt Hjallerup fremhæves. I Hjallerup er det særligt børnefamilier der er flyttet til, hvilket nok skyldes byens placering blot en halv time fra Aalborg.”

Danmarks primære lager- og lo­gi­sti­k­om­rå­der
De to andre områder, som er blevet tilføjet til listen over CityFact områder er Vestegnen og Trekantområdet. Om de to områder, siger Niclas Carsten Holm:

”Fælles for Vestegnen og Trekantområdet er, at det er de blandt de mest populære lager- og lo­gi­sti­k­om­rå­der i Danmark. Vestegnen har fordel af en placering tæt på København og over de sidste par år er Vestegnens befolkningstal vokset, mens efterspørgslen efter lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me i stadigt stigende grad overstiger udbuddet. Dette skyldes blandt andet, at udbuddet påvirkes negativt af, at mange traditionelle in­du­stri­om­rå­der omdannes til boligområder, hvilket er en tendens, der forventes at fortsætte de kommende år.

Trekantområdet er placeret midt i Danmark og med nem adgang til motorvejen mod både Sjælland, resten af Skandinavien, Nordjylland og Tyskland, er det et område, som er meget efterspurgt blandt både danske og internationale virksomheder.”

Tidligere folkehus og diskotek bliver til et moderne kon­tor­fæl­les­skab i Hammel

Ejendommene på Østergade 24A-C i Hammel er netop solgt. I dag findes boliglejemål, restaurant og erhvervslokale, hvor det lokalkendte Diskotek One lå før i tiden og som senest var åbent under navnet Club Dizz. Diskokugler og fadølsanlæg er for længst et overstået kapitel, og nu skal hæve-sænkeborde og ergonomiske kontorstole pryde lokalet, når et nyt og ambitiøst kon­tor­fæl­les­skabspro­jekt igangsættes. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af ejendommene på vegne af Propesta ApS, som har solgt til to lokale investorer.

  • Kontor
Læs artikel

EDC Poul Erik Bech rider videre på hotelbølgen: Hoteller, kroer, kon­fe­ren­cecen­tre, feriecentre, vandrehjem og camping rykker – også på in­ve­ste­rings­fron­ten

Dansk turisme oplever et boom efter Corona. Særligt danske hoteller og feriecentre kan glæde sig over markant flere gæster med rekordmange overnatninger i Danmark i 2023. Det smitter af på in­ve­ste­rings­ly­sten, hvor EDC Erhverv Poul Erik Bech oplever stor efterspørgsel og opmærksomhed på hotelområdet, senest med salget af Hornbæk Hospital, som er ved at blive omdannet til et luksus- badehotel. Det har resulteret i oprettelsen af en dedikeret hotelgruppe, som giver en endnu mere struktureret rådgivnings- og salgsproces på hotelområdet.

  • Hotel
  • Retail
  • Investor
Læs artikel

Data og dybdegående analyser kan vise vejen til den gode investering

Den høje inflation har ført til ren­testig­nin­ger og usikkerhed i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, hvilket har betydet, at der er længere mellem sælgere og købere. Dybdegående analyser og datadrevet viden kan være en gamechanger og pege i retning af den gode investering – eller lige så vigtigt at give information om en given investering skal gennemføres. Research- & ana­ly­se­af­de­lin­gen i EDC Erhverv Poul Erik Bech kan hjælpe med dybdegående analyser ud fra et omfattende datagrundlag.

  • Research
  • Analyse
  • International
Læs artikel