EDC Erhverv Poul Erik Bech holder momentum i udfordrende år

EDC Erhverv Poul Erik Bech, som er en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed EDC Poul Erik Bech koncernen, realiserede i 2022 en omsætning på 232 mio. kr. mod 240 mio. kr. i rekordåret 2021. Det betyder, at 2022 leverede den næsthøjeste toplinje og erhvervsdelen fortsætter med at vinde markedsandele. Resultat af den primære drift blev realiseret med 34,8 mio. kr. mod 47,7 mio. kr. i 2021. Resultatet i erhvervsdelen betegnes af ledelsen som til­freds­stil­len­de markedet taget i betragtning.

Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed EDC Poul Erik Bech med 19 erhvervscentre, 80 boligbutikker og flere end 600 medarbejdere er netop kommet med årsregnskab for erhvervsdelen af virksomheden. Poul Erik Bech siger:

”Efter to ekstraordinære år blæste der i 2022 mere usikre vinde på ejen­doms­mar­ke­det, hvor usikkerhed i form af krig, høje renter, inflation, byg­geom­kost­nin­ger og energipriser påvirkede markedet. 2022 var således et splittet år, hvor første halvår af er­hvervs­mar­ke­det fortsatte i samme tempo, som rekordåret 2021, mens andet halvår var præget af især de stigende renter, hvor køber og sælger ofte er for langt fra hinanden i af­kast­for­vent­nin­ger til at kunne gennemføre en handel.”

”Derfor er det også til­freds­stil­len­de, at vi stort set kan holde toplinjen på erhverv, hvor vi kun har oplevet et mindre fald på 3% i et marked, hvor den samlede transak­tions­vo­lu­men er faldet med ca. 15%. Vi fortsætter således vores ambitiøse vækstrejse og bliver ved med at tage markedsandele.”

Resultatet af den primære drift i EDC Erhverv Poul Erik Bech blev realiseret med 34,8 mio. kr. mod 47,7 mio. kr. i 2021, hvilket er et fald på 27,0%, hvilket dog skal ses i lyset af, at stigningen i resultatet var på hele 74% fra 2020 til 2021. Årets resultat efter skat udgør 26,2 mio. kr. mod 37,1 kr. i 2021.

Erhverv vækster
EDC Erhverv Poul Erik Bech overtog endnu et erhvervscenter i 2022 med købet af EDC Erhverv Strandfelt i Taastrup, så de nu er oppe på 19 erhvervscentre i hele Danmark, og her i 2023 har EDC Projekt Poul Erik Bech erhvervet STAD Projekt. Poul Erik Bech siger:

”Vi er glade for sam­men­læg­nin­gen af EDC Projekt Poul Erik Bech og STAD Projekt, som har skabt Danmarks stærkeste projektteam. Sammen vil vi stå stærkt i markedet med mere end 25 dedikerede pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re til salg og udlejning af projektboliger. Desuden har vores internationale afdeling haft endnu et rigtig godt år og fortsætter væksten. Vi har gennemført mange opgaver og bidraget til en række internationale mar­keds­rap­por­ter med vores sam­ar­bejds­part­ner JLL. Vi har opbygget et stærkt netværk af udenlandske investorer og sam­ar­bejds­part­ne­re, og afdelingen oplevede en om­sæt­nings­stig­ning på hele 60% i 2022.”

”Vi ønsker fortsat at udbygge vores position som Danmarks mest landsdækkende ejendomsmægler-virksomhed inden for er­hverv­se­jen­dom­me. Vi har en stærk position i markedet på især de mellemstore sager, som vi vil fortsætte med at styrke. Samtidigt er vi tilfredse med, at vi løser flere og flere af de større sager. Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at løse både små, mellemstore som større sager.”

Af andre områder der har gjort det godt er EDC Poul Erik Bechs land­brugs­af­de­ling, som blev etableret for 3½ år siden, som fortsætter væksten og har leveret et flot 2022.

Forventninger til 2023
Om for­vent­nin­ger­ne til 2023 siger Poul Erik Bech: ”Vi fokuserer hele tiden på at opnå en endnu højere markedsandel herhjemme, herunder på markedet for de helt store transaktioner. Desuden vil vi fortsætte med at udbygge forretningen for vores internationale kunder. Vi vil opnå vores ambitiøse mål ved at videreudvikle vores kun­de­re­la­tio­ner og styrke hele vores full-service værdikæde, vækste vores nye for­ret­nings­om­rå­der og ved at fusionere eller konsolidere os med andre ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der. Vi forventer, at transak­tions­ni­veau­et på erhverv i 2023 vil være betydeligt lavere end 2022, men vi forventer, at vækste i markedsandele.”

EDC Poul Erik Bech er uafhængig af banker og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter og er for en stor dels vedkommende ejet af den almennyttige fond EDC Poul Erik Bech Fonden, som gennem overskuddet fra mæg­ler­virk­som­he­den støtter frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn samt kunst og byg­nings­kul­tu­rar­ven.

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på tendenser, nøgletal og nye er­hverv­se­jen­dom­me med EDC Erhvervs nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev

National boligmæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både lokale og nationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig med at realisere dine boligdrømme. Kontakt mig for en uforpligtende snak.

Poul Erik Bech

Ejendomsmægler & valuar, MRICS, MDE

peb@edc.dk40 31 40 8158 58 88 01EDC Poul Erik Bech

Lokal handel i Roskilde: Første fremvisning førte til hurtigt salg af lager- og pro­duk­tions­e­jen­dom

Knap var ejendommen på Industrileddet 11 i Roskilde sat til salg før AC-Stål kunne glæde sig over at have solgt deres lager- og pro­duk­tions­e­jen­dom. Køber er Roskilde Ejen­doms­ser­vi­ce, som glæder sig over at have fået fingre i in­du­stri­byg­nin­gen på 432 m2 til lager og produktion. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af ejendommen, der blev solgt for 4 mio. kr. på kun fem dage.

Læs artikel

Virksomheder søger mod Sjællands næststørste by: Fuld gang i er­hverv­s­ud­lej­nin­ger i Roskilde

Der er fuld gang i kontor-, klinik- og bu­tiks­ud­lej­nin­ger i Roskilde, der tiltrækker både større og mindre virksomheder. Særligt er der efterspørgsel på er­hvervs­le­je­mål i Roskildes nye, kreative bydel Musicon, det centrale Roskilde og havnen. Det fortæller EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde, der i 2022 har haft ekstra fokus på er­hvervs­le­je­mar­ke­det i byen, hvor der især er stor efterspørgsel på butik, kontor og klinikker i størrelsen fra 70-300 m2.

Læs artikel

Industri Fokus Q3 2022

Den globale e-sport­svirk­som­hed BLAST udvider med et tv-studie i Brøndby, Clever bygger Danmarks største offentlige lynladestation på perfekt lokation, og Nordens største online fod­bold­spe­ci­a­list har lejet sig ind på 10.000 m2 i Køge. I den nyeste udgave af IndustriFokus kan du også læse om den generelle efterspørgsel på industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me, og det nye analyseredskab CityFact, som giver adgang til relevant ejendomsdata om netop din by.

Læs artikel