EDC International Poul Erik Bech: Global sam­ar­bejds­part­ner med lokal forankring: ”Vi går en interessant fremtid i møde, selvom markedet er nede i en bølgedal”

  • Mød din mægler
  • International
  • investering

De mange internationale opgaver er samlet i vores dedikerede, internationale afdeling, der blev oprettet for knap 5 år siden. Afdelingen servicerer udelukkende internationale investorer og virksomheder, der agerer i Danmark eller danske virksomheder, der er aktive udenfor Danmark. EDC International Poul Erik Bech har et fast samarbejde med en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, JLL, der med sine 92.000 globale medarbejdere gør, at vi i fællesskab løser opgaver i hele verden.

Helle Nielsen Ziersen er uddannet ejendomsmægler og valuar fra Niels Brock med en RICS-certificering. Desuden har hun en Business Law ma­na­ger­ud­dan­nel­se efterfulgt af en uddannelse som coach. I 13 år har hun været partner i EDC Poul Erik Bech og siden 2019 været director, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech – en afdeling, der har vækstet betydeligt lige siden. 31. december 2022 fyldte Helle 60 år og kunne i samme ombæring fejre hele 40 år i er­hverv­se­jen­doms­bran­chen. En milepæl som få formår.

Hvem er EDC International Poul Erik Bech, og hvordan hjælper I kunderne?
Helle Nielsen Ziersen siger: ”Vi er en afdeling, der arbejder cross borders og som tilbyder full-service ydelser til internationale investorer og udenlandske virksomheder i Danmark. Det er lidt forskelligt, hvordan vi specifikt hjælper kunderne. Det kommer lidt an på, hvad kunden har behov for, og hvilken erfaring kunden kommer med. Vores samarbejde med JLL er rigtig godt, vi servicerer også danske virksomheder, der har ejen­domsak­ti­vi­te­ter i udlandet, uanset om det er transaktioner eller lejemål, det handler om. Vi gør os ikke nogen forestilling om, at vi kender det lokale marked eller lovgivning, men vi sparrer med den danske virksomhed og løser dennes udfordringer i samarbejde med JLL’s eksperter i det lokale område.”

”Vi har fx løst en sag for en dansk virksomhed i Polen, som vi fik ind fra vores lokale EDC-erhvervscenter i Kolding. Her havde kunden lidt problemer med at forhandle sig ud af sin lejekontrakt. En sådan sag kan vi ikke løse direkte herfra i København, da vi ikke kender polsk lovgivning, men det er netop her, at vores samarbejde med JLL materialiserer sig. Det er i det hele taget et udbytterigt samarbejde, som giver begge parter en lang række opgaver.”

”Vi sætter et hold, hvor der altid er minimum én, som taler det samme sprog som kunden og er tilgængelig på de samme tidspunkter. På baggrund af JLL’s størrelse kan vi nå ud til næsten hele verden. Det giver os en enorm ballast, når vi skal løse de her sager. Vi er i den grad en global sam­ar­bejds­part­ner med lokal forankring.”

Hvad er særligt efterspurgt lige nu?
”Man kan ikke definere det generelt, fordi kunderne søger i grunden det hele. For 20 år siden ville alt arbejde med internationale kunder foregå i København og potentielt i Aarhus, men i dag får vi forespørgsler på ejendomme over hele landet. Vi hjælper alt fra SMV’er til nogle af verdens største internationale virksomheder, så vi skal være for­an­drings­pa­ra­te og klar til at løfte mange forskellige forespørgsler fra mange forskellige kunder på mange forskellige niveauer. Det gør altid ar­bejds­op­ga­ver­ne interessante og udfordrende, men også særdeles berigende, når vi får dem løst.”

”En ting, som er særligt efterspurgt, er ESG og bæredygtighed, der i stigende grad vinder indpas i de fleste virksomheder. Taksonomien rammer os alle direkte eller indirekte, og generelt er de internationale kunder væsentligt længere fremme mht. deres krav til bæredygtighed end i Danmark. De internationale lejere ønsker i stigende grad at se rapporteringer fra ejendomsejerne, når de skal leje en ejendom, mens udlejer også stiller krav til lejerne, sådan at lejerne matcher med ejendommens bæ­re­dyg­tig­heds­pro­fil – hvis ikke, risikerer udlejer at miste sin bæ­re­dyg­tig­heds­klas­si­fi­ce­rin­gen på ejendommen. For investorernes vedkommende er in­ve­ste­rings­pro­fi­len grønnere end tidligere eller fokuseret på ejendomme, hvor man kan købe en ”grå” ejendom for en bedre pris og over tid omdanne den til en grøn profil.”

”Bæredygtighed er et for­ret­nings­om­rå­de ligesom så meget andet. Det er kommet for at blive, og derfor har jeg fundet det nødvendigt ikke blot at tale om det, men også at tilegne mig den nødvendige viden på ESG-området. Det gør jeg ved at tage en mini MBA i bæredygtighed. Vi skal med endnu større træfsikkerhed kunne rådgive vores kunder om en grøn profil. På den måde er vi indirekte med til at påvirke mange virksomheders aftryk både nationalt og globalt.” 

Hvordan ser fremtiden ud for den internationale afdeling?
”Markedet har haft det svært efter Corona, og de fleste forventer, vi skal 2024 igennem også, før markedet vender igen. Det nordiske marked har været ramt af, at Sverige skal refinansiere deres ejendomme, hvilket de gør via obligationer, og mange af disse skal refinansieres nu. Derfor har svenske ejendomme oplevet et stort prisfald, og det kan være svært for mange at forstå, hvorfor danske ejendomme ikke er faldet tilsvarende i værdi. Når vi får disse forespørgsler, gør vi meget for at informere og lære fra os. For nylig gennemførte vi et webinar sammen med vores in­ve­ste­rings­af­de­ling for at fokusere på rente, inflation, og ikke mindst dansk realkredit.”

”Vi har på mange måder kunne se udviklingen komme – vi har set og fulgt med i rentens stigning. Så vi kan godt have ro i maven, selvom ejen­doms­mar­ke­det svinger, fordi det vil det altid gøre. Men det er altså også et spørgsmål om perspektiv. En lo­gi­sti­ke­jen­dom kunne godt blive solgt til en forrentning på 8-9% for 15 år siden. Sammenlignet med i dag, hvor den bliver handlet til omkring 4%. Skulle den i dag blive handlet til 4.75%, så er det altså stadig en rigtig god pris holdt op imod markedet før i tiden. Jeg tror, bestemt, at vi går en lys fremtid i møde, selvom markedet er nede i en bølgedal for tiden. I EDC International Poul Erik Bech har vi vækstet betydeligt hvert år de sidste 5 år, og det forventer vi bestemt at fortsætte med.”

Og sidst, men ikke mindst tillykke med dine mere end 40 år i branchen…
”Mange tak. Jeg føler mig utrolig privilegeret, når jeg hver dag kan stå op og glæde mig til dagen. Så ved jeg med sikkerhed, at jeg har valgt det rigtige erhverv. Der har været masser af udfordringer igennem 40 år på ejen­doms­mar­ke­det, og jeg har været utrolig privilegeret at møde engagerede og dygtige kunder, kolleger og for­ret­nings­for­bin­del­ser, der brænder for det, de vil og tror på. Jeg har været fokuseret på at sætte mig i kundens sted og været ualmindeligt privilegeret at være på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, men jeg har også altid kunnet se mig selv i spejlet, og gjort det så godt jeg kunne. Man må ikke begå den fejl, at fordi man har været en menneskealder i branchen, at man ikke kan lære nyt. Ligesom vi har en pligt, syntes jeg at lære fra os til de kommende generationer,” afslutter Helle Nielsen Ziersen.

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE

hni@edc.dk40 99 99 4658 58 87 17EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

114@edc.dk33 30 10 00