EDC Projekt Poul Erik Bech og STAD Projekt går sammen: Skaber Danmarks stærkeste projektteam

  • Projekt

To af landets helt store pro­jek­taf­de­lin­ger går sammen, når EDC Projekt Poul Erik Bech og STAD Projekt lægger kræfterne sammen den 1. april 2023. Der er tale om to næsten lige store pro­jek­taf­de­lin­ger, som sammen vil stå stærkt i markedet med mere end 25 dedikerede pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re til at forestå salg og udlejning af projektboliger.

Stifter og ejer af STAD Projekt, Torben Hald, er søn af Niels Hald, der startede mæg­ler­ger­nin­gen tilbage i begyndelsen af 1970'erne. Torben Hald, indehaver af STAD Projekt, siger:

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kan være tungt at køre egen selvstændig mæg­ler­virk­som­hed og fortsætte med at udvikle med en masse nye ideer. Det kræver mange ressourcer og kapital. Samtidigt har det været et presset ejendomsmarked, hvilket er grunden til, at jeg begyndte at se mig om efter en sam­ar­bejds­part­ner. Jeg er meget glad for at have landet en aftale med EDC Poul Erik Bech, som er en yderst stærk og kompetent partner for vores medarbejdere og kunder."

"Jeg har valgt at sælge og har haft nogle gode snakke med Poul Erik Bech og Jane Bech, og begge virksomheder bygger på de samme familieværdier og DNA, og så er de lige som os uafhængige af banker og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter, så det er en fantastisk løsning for både vores medarbejdere og vores kunder, der kan få endnu bedre løsninger med én kæmpestor og kompetent pro­jek­taf­de­ling," siger Torben Hald, der ikke selv indgår i det nye setup.

To stærke pro­jek­taf­de­lin­ger
Poul Erik Bech har på 44 år opbygget Danmarks største og eneste landsdækkende mæg­ler­virk­som­hed. Han siger: "Vi er meget glade for, at det var os, som Torben Hald henvendte sig til. Det er to af de bedste og stærkeste pro­jek­taf­de­lin­ger, der nu går sammen og skaber vi noget helt unikt i mæglerbranchen. Vi komplementerer hinanden virkelig godt, og der er kun få kunder, som går igen på vores kundelister."

Forener det vi er gode til
Alice Lotinga, adm. direktør i STAD Projekt, siger: "Vi glæder os virkelig til det nye setup, som helt klar vil styrke os overfor kunderne. Vi har i begge pro­jek­taf­de­lin­ger en enormt stærk kundebase med lange lister med de allerstørste salgs- og ud­lej­nings­sa­ger og selvfølgelig en underskov af små og middelstore projekter også. Det bliver superspændende at blive en del af. Det er et setup, der forener alt det, vi hos STAD Projekt er gode til med rådgivning, in­dret­nings­kom­pe­ten­cer og en stor service med fokus på nærhed og tilgængelighed. Samtidig får vi ny styrke og flere muligheder med EDC Projekts åbenlyse kvaliteter."

Katrine Enø, projektchef i STAD Projekt, supplerer: "Vi vil naturligvis fortsætte med de samme dygtige medarbejdere, og den samme personlige betjening, som vi er kendt for. Samtidig får vi nogle ana­ly­se­kom­pe­ten­cer og en vidensbank i ryggen, der giver os yderligere muligheder for, at vi kan være et endnu stærkere match for kunderne. Ikke mindst på den lokale salgs- og ud­lej­nings­kraft kan vi med et landsdækkende netværk af mere end 80 EDC Poul Erik Bech boligbutikker og 19 erhvervscentre give vores kunder de allerbedste af­sæt­nings­mu­lig­he­der. Nu får vi fx også eget kundecenter, der er bemandet med egne medarbejdere alle ugens dage fra kl. 8-22, hvilket giver vores kunder et ekstra nøk på serviceringen."

STAD Projekt er ved at færdiggøre udlejningen af 534 bo­li­g­ud­lej­nin­ger på Rødovre Port, og de har udlejet 374 boliger på Engvej 155 på Amager, hvor de nu står for ge­n­ud­lej­nin­ger­ne, og i TV Byen i Gladsaxe er de i gang med Project Radio, der omfatter 272 lejeboliger.

Udover pro­jek­taf­de­lin­gen i København har EDC Projekt Poul Erik Bech også pro­jek­taf­de­lin­ger i Aarhus og Roskilde. STAD Projekt flytter i den kommende tid ind hos EDC Poul Erik Bech på Bremerholm 29, 1069 København K.