Er­hvervsa­ka­de­mi sælger undervisnings- og kontorejendom for 34 mio. kr. i offentligt udbud

  • Erhverv
  • Aarhus
  • Erhvervsakademi

En undervisnings- og kontorejendom i Viby ved Aarhus er netop solgt for 34 mio. kr. Ejendommen er købt af Aarhus Kommune og benyttes i dag til flere af Er­hvervsa­ka­de­mi Aarhus’ stu­di­e­ret­nin­ger, der forbliver i ejendommen frem til august 2024. Herefter samles stu­di­e­ret­nin­ger­ne på Campus Sønderhøj, hvor der bygges en ny, skræddersyet la­bo­ra­to­ri­e­byg­ning. EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået med udbuddet af den velholdte ejendom.

Ejendommen på Hasselager Allé har et etageareal på 4.291 m² og et grundareal på 12.221 m². Store dele af ejendommens arealer er indrettet til la­bo­ra­to­ri­e­un­der­vis­ning, hvilket ifølge Niels Erik Holmstrøm, økonomi- og ressourcechef, er en af de primære årsager til, at Er­hvervsa­ka­de­mi­et valgte at sælge:

”Bygningen og de stu­di­e­ret­nin­ger, der køres herfra, er de sidste, som vi ikke har samlet på vores Campus ved Sønderhøj. På Hasselager Allé 8, så vi ind i et større renove­rings­pro­jekt i omegnen af 30 mio. kr. At vi vælger at sælge ejendommen, er også et spørgsmål om risikostyring. Det ville ikke være forsvarligt at gennemføre et så in­ve­ste­rings­tungt renove­rings­pro­jekt, når ejendommen ligger afsides fra Campus, og det på sigt vil være svært at hive investeringen hjem igen, da bl.a. laboratorierne er specielt indrettet til os,” fortæller Niels Erik Holmstrøm.

”Vi fortsætter med at bo i ejendommen frem til august 2024, hvor vi så flytter vores aktiver over til Campus Sønderhøj og får samlet vores stu­di­e­ret­nin­ger og faciliteter ét sted. Her vil der i mellemtiden blive bygget en splinterny, skræddersyet la­bo­ra­to­ri­e­byg­ning, som vi har tegnet en 10-årig lejekontrakt på.”

Muligheder i tæt samarbejde

Ejendommen er beliggende i et attraktivt erhvervsområde i Viby nær Skanderborgvej, tæt ved ho­ved­færds­elsåre og med let adgang til motorvejen. Salget af ejendommen med om­kring­lig­gen­de god infrastruktur foregik først ved offentligt udbud uden det ønskede resultat. Herefter blev ejendommen udbudt til salg på normal vis. Det blev en succesfuld og til­freds­stil­len­de aftale for alle parter:

”Vi havde et mæglerudbud i opstartsfasen, hvor vi til sidst gik med EDC Erhverv Poul Erik Bech. De havde den bedste pris, og vi følte os trygge ved den beslutning. Vi har været glade for samarbejdet med EDC, der har fuldt godt op undervejs, så vi er fint tilfredse og har ikke en finger at sætte på samarbejdet,” siger Niels Erik Holmstrøm.

Rasmus Kjærulff Ingemansen, er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus siger: ”Det er en velholdt ejendom med mange an­ven­del­ses­mu­lig­he­der. Foruden den nuværende anvendelse som un­der­vis­nings­e­jen­dom vil det ud fra ejendommens udformning og synlighed være oplagt at udnytte dennes domicilpræg. Den vil utvivlsomt kunne anvendes som domicil for større virksomheder, hvor de forskellige funktioner kan sidde adskilt i fløje og på etager. De mange for­de­lings­gan­ge og mange lette vægge, muliggør en effektiv og fleksibel indretning, der uden tvivl vil være attraktivt for virksomheder, som skulle være interesserede i at bosætte sig i området. Vi er glade for at kunne bistå Er­hvervsa­ka­de­mi Aarhus med et til­freds­stil­len­de salg, og vi ønsker dem al held og lykke i fremtiden.”

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Rasmus Kjærulff Ingemansen

Erhvervsmægler - Investering, Ejendomsmægler, MDE

ri@edc.dk20 96 90 8758 58 72 04EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Rådhuspladsen 3, mezz, 8000 Aarhus C

802@edc.dk87 30 99 30