Flere tomme kontorlokaler i Aarhus

  • Aarhus
  • Kontorlokaler

Tal fra ejendomstorvet.dk viser, at udbuddet af ledige kontorlokaler i landets næststørste by er steget. Ifølge EDC-erhvervsmægler skyldes det især et massivt fokus på nybyggeri, der bygges på grund af en stadig stor efterspørgsel. Den økonomiske situation har endnu ikke udløst flere ledige er­hvervslo­ka­ler, men høje energipriser kan på sigt få virksomheder til at gentænke forbruget af kvadratmeter.

Tomgangen eller udbuddet af kon­tor­kva­drat­me­ter i Aarhus er steget den seneste tid og ligger nu på et niveau, der ikke er set siden begyndelsen af 2021:

”Virksomheder på jagt efter nye kontorer har fået mere at vælge imellem. Fra 2. til 3. kvartal steg udbuddet fra godt 130.000 til næsten 190.000 m2 i Aarhus Kommune. Det svarer til 8,0% af de samlede kontorarealer i byen, og vi skal lidt over et år tilbage, til 2. kvartal 2021, for at finde et højere udbud,” siger Jakob Wegener, adm. direktør for Ejendomstorvet.dk.

På landsplan er over 8.500 er­hvervs­le­je­mål og ejendomme lige nu udbudt via Ejendomstorvet.dk; heraf knap 3.000 kontorlokaler. Af dem ligger 257 i Aarhus og 234 i de 10 øvrige østjyske kommuner.

Ingen ko på isen
Det stigende udbud bekymrer dog ikke Frank Heskjær, ansvarlig for kontor og detail hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus. Selv om dansk økonomi er ved at gå nogle hak ned, og øko­no­mi­guru­er­ne forudsiger 100.000 færre job frem mod 2024, så tror han fortsat på gunstige frem­tids­ud­sig­ter:

”Vi kan ikke mærke forskel. Vi lejer fortsat meget ud og har nogenlunde samme antal sager. Stigningen i udbuddet hænger sammen med, at der bliver bygget meget i Aarhus i disse år, så der kommer nogle store klumper på markedet, aktuelt fx på Europaplads og Storetorv – og snart også Trælastgrunden og Mindet. Store dele af nybyggeriet vil blive absorberet igen, fordi der er så stor efterspørgsel på nyere lokaler.”

Frank Heskjær vurderer i øvrigt, at nogle af de ældre, fraflyttede kontorlejemål i nogen grad fortsat kan blive omdannet enten til boliger eller sund­heds­kli­nik­ker.

Tid til revurdering?
Af landets samlede kontorarealer ligger 15% – eller 4 mio. m2 – i Østjylland, heraf 2,4 mio. m2 i Aarhus, hvilket svarer til 9% af alle danske kontorer. Til sammenligning har Aalborg lige knap 1 mio. kontor- m2 og Odense 915.000 m2. Frank Heskjær siger:

”Den betragtelige efterspørgsel på især store og moderne kon­tor­fa­ci­li­te­ter har betydet, at lejepriserne i årlig leje pr. m² er steget ret markant. Ser vi bare 4-5 år tilbage og frem til nu, er der en gevaldig forskel. Vi oplever, at flere virksomheder har udvidet deres arealer på baggrund af en længere vækstperiode, men usikkerhed og vakkelvorne frem­tids­per­spek­ti­ver giver måske anledning til at gentænke behovet for m2. Det forstærkes yderligere af de høje energipriser, som kan danne rammen for en stigende interesse i bæredygtige ejendomme.”  

For de andre typer af er­hvervslo­ka­ler – ejendomme til detailhandel og lager/logistik/produktion – er der ingen større udsving i Aarhus. Her er der rettere tale om lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me som en mangelvare.

Vil du vide mere om kontormarkedet?

Bliv orienteret om de seneste tendenser på kontormarkedet i vores Kontor Fokus magasin

Klik her