Fortsat opløftende tendenser på lager- og lo­gi­stik­mar­ke­det

  • Industri
  • JLL

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL), har sammen med EDC International Poul Erik Bech offentliggjort den nyeste rapport 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023' med fokus på finansiering.

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der JLL har udgivet rapporten 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023' med et særligt fokus på finansiering, som er den helt store udfordring i ejen­doms­bran­chen. EDC Erhverv Poul Erik Bech er JLL’s sam­ar­bejds­part­ner i Danmark og har bidraget med den danske del af markedet med kommentarer på alle ejen­doms­seg­men­ter, heriblandt lager- og lo­gi­sti­ke­jen­doms­mar­ke­det.

Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, siger: ”Det er ingen hemmelighed, at 2022 var et udfordrende år på flere parametre, og det har også sat sine spor på ejen­doms­mar­ke­det i Norden. In­ve­ste­rings­ly­sten blandt investorerne er faldende, og det skyldes primært de vanskeligere fi­nan­si­e­rings­for­hold med stigende omkostninger og mindre tilgængelighed til finansiering, hvilket giver en skævvridning af afkastkravene, som bliver forringet.”

”Når det er sagt, oplever vi fortsat en fornuftig interesse for danske ejendomme. Vi bliver dagligt kontaktet af internationale investorer og i 2022 oplevede vi en stigning i omsætning på hele 60% på de internationale opgaver. Vi bliver hver uge kontaktet af internationale virksomheder, som ikke har været på det danske marked tidligere. Det skyldes, at afkastet på det danske marked ligger lidt højere end fx Sverige. Interessen for det danske marked er altså fortsat fornuftig, og da vi har re­al­kre­dit­fi­nan­si­e­ring i Danmark og Sverige fx er finansieret med obligationer, så er forskellen fra tidligere finansielle kriser og nu er, at der stadig mange penge i markedet og en fornuftig efterspørgsel til at investere i Danmark.”

Lager- og lo­gi­stik­mar­ke­det i Norden
”Lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me er fortsat blandt de mest foretrukne ejendomstyper blandt investorerne, og også en af de segmenter, der slap nådigst gennem 2022. Lager- og lo­gi­stik­le­je­mar­ke­det ser ud til at stå et stærkt sted efter Corona, som accelererede e-handel og dermed stillede større krav til virk­som­he­der­nes lagerplads,” siger Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech og fortsætter:

”Lager- og lo­gi­stik­seg­men­tet er hæmmet af et begrænset udbud, dog stadig en fin efterspørgsel, hvilket har ført til en stigning i lejepriserne. Der er fortsat en solid ri­si­ko­vil­lig­hed inden for logistiske og industrielle investeringer, selvom den store stigning i fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger­ne presser markedet. Min overbevisning er dog, at de positive nøgletal vil afbalancere de højere finansielle omkostninger.”

”Lager- og lo­gi­stik­mar­ke­det i Norden oplevede et fald på 3% i 2022 sammenlignet med året før. Til trods for det, ser udsigterne på lager- og lo­gi­sti­ke­jen­doms­mar­ke­det stadig lovende ud. Efterspørgslen ser på sigt ud til fortsat at være høj, men samtidig vil tomgangen stige. Bæredygtighed er blevet et element, der skal tages alvorligt. Efterhånden som ener­giom­kost­nin­ger­ne stiger, stiger in­ve­ste­rin­ger­ne i ener­gi­ef­fek­ti­ve bygninger også, og det forkorter til­ba­ge­be­ta­lings­pe­ri­o­den.”

Lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me taler i høj grad til internationale investorer. Det kan man også se på tallene, som viser at 65% af de samlede transaktioner inden for lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me i Danmark er foretaget af internationale investorer.

Vil du vide mere?

Læs mere om det nordiske ejen­doms­mar­ke­det i JLL's rapport - Nordic Outlook Spring 2023.

Klik her

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE

hni@edc.dk40 99 99 4658 58 87 17EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

114@edc.dk33 30 10 00

My Home tilbage på danske hænder – første skridt er at vende ”hjem” til Holstebro

Det er under et år siden, at møbelkæden My Home drejede nøglen for sidste gang på Lavhedevej 50 i Holstebro. Men nu er der godt nyt til de møbelglade folk i Vestjylland. Møbelkæden vender nemlig tilbage til den vestjyske provinsby på akkurat samme adresse som tidligere. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet udlejningen af lejemålet på 1.456 m2 i Lavhedecentret.

  • Detail
  • Holstebro
  • My Home
Læs artikel

Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

  • Landbrug
  • Vurdering
Læs artikel

Erhvervsmægler fra Nordsjælland bliver årets top performer i EDC

EDC har netop afholdt en årlig konference i Kolding med bl.a. kåringer af årets for­ret­nings­en­he­der. EDC Erhverv Poul Erik Bech i Nordsjælland blev efter et forrygende år i 2023 kåret som årets Top Performer blandt de 24 EDC landsdækkende erhvervscentre i Danmark.

  • Nordsjælland
Læs artikel