Høje Taastrup C: En ny by i byen med en kvartmillion kvadratmeter nybyggeri

  • Høje Taastrup C
  • Projekt
  • Oase Husene

Market Insight har sat Peter Mering stævne i Høje Taastrup C. Han er ny direktør i Are­a­l­ud­vik­lings­sel­ska­bet Høje Taastrup C og be­sty­rel­ses­med­lem i Danske Shoppingcentre P/S (ejet af ATP og Danica Pension), som sammen med Høje-Taastrup Kommune og Ejen­doms­sel­ska­bet ATPFA II P/S (ejet af ATP og PFA) står bag Høje Taastrup C. Han siger:

”Jeg har sagt ja til jobbet, da jeg i min tid som leder af Danica Ejendomme har været med til at etablere are­a­l­ud­vik­lings­sel­ska­bet HTC og siden også har været be­sty­rel­ses­med­lem. Da den tidligere direktør Lars Bloch valgte at stoppe, var det ikke unaturligt, at jeg overtog stafetten, da jeg kender projektet indgående. Jeg syntes også, at jeg havde en forpligtelse til at medvirke til, at projektet kommer helt i mål til sidst med salg af alle byggeretter i selskabet. Det er et ret fantastisk projekt og fascinerende at være en del af en så spændende by­ud­vik­lings­op­ga­ve.”

Sammenhængende planlagt by
Peter Mering har været engageret i ejen­doms­bran­chen i mange år, hvor han har stået i spidsen for henholdsvis Danica Ejendomme og SEB Ejendomme. Udover direktørjobbet i Høje Taastrup C er han bl.a. be­sty­rel­ses­med­lem i Danske Shoppingcentre, DSB Ejen­doms­ud­vik­ling og be­sty­rel­ses­for­mand i Ud­vik­lings­sel­ska­bet CØ, der står bag det store projekt Papirøen på Christiansholm. Han siger:

”Det er superspændende at være med til at drive udviklingen og etableringen af en helt ny bydel. Høje Taastrup C er ikke bare et projektområde i byen, men det er en meget gennemtænkt og velplanlagt by med boliger, erhverv, kontorer, detailbutikker og nyt rådhus. Boligbyggeriet er i fuld gang, og mange er allerede flyttet ind og har fået Høje Taastrup som deres nye hjem. Vi er lykkedes med at tiltrække børnefamilier, der vil væk fra små og dyre boliger i City, og vi ser flere og flere cykler med anhængere med børn, så vi er i høj grad lykkedes med projektet.”

”Vi havde ikke regnet med, at det ville gå så hurtigt og så godt med at få solgt alle bo­lig­byg­ge­ret­ter­ne med i alt 125.000 m2 boliger. Det har været meget positivt. Folk er positivt overraskede over området, når de kommer ud og besøger os, så der har været stor søgning og interesse for de nye boliger. Det går virkelig godt både med at udleje boligerne og sælge ejerboligerne. Desuden er rå­d­hus­byg­ge­ri­et allerede så langt, at medarbejderne kan flytte til de nye superflotte og inspirerende lokaler den 12. december 2022. Boligbyggeriet har i den grad vist vejen. Nu skal vi have gang i er­hvervs­a­re­a­ler­ne, hvor vi med det første attraktive, superlækre, bæredygtige flerbruger-kontorhus kaldet The Central skal finde lejere, der vil arbejde i Danmarks hurtigst voksende kommune.”

EDC med stor rolle
Michael Thulstrup, storkundechef i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: ”I EDC har vi været med næsten fra starten af projektet med de allerførste møder, hvor det kun var strategiske tanker på papir. Det er fantastisk at opleve, at det er gået så godt med de forskellige dele af projektet. Nu er der for alvor ved at komme liv i bydelen, og hver gang vi er herude, er der sket en masse nye ting. Vi er selvfølgelig glade for, at vi er involverede i så mange af projekterne.”

”Vi står for udlejningen af 157 bæredygtige lejeboliger i Oase Husene, som er mere end 75% udlejet, salget af 155 nye bæredygtige ejerboliger i Cornelia Hus, hvor mere end 85% er solgt, og vi er også med til at udleje 23.408 m² kontorer i The Central, som bliver et flot og ambitiøst kontorhus. Samtidigt er vi langt i for­hand­lin­ger­ne, så vi forventer også, at vi snarligt skal finde lejere til flere af de nye detailbutikker herude, som er placeret i gadeplan i bunden af mange af boligerne.”

Høje Taastrup byder på meget
Peter Mering siger om området: ”Succesen skyldes, at Høje Taastrup C er et attraktivt område, hvor vi kan tilbyde byliv af høj kvalitet. Der er tænkt i helheder, hvor vi skaber en sammenhængende by med gode boliger, attraktive fællesarealer med gode opholds- og legeområder for både børn og voksne, nem tilgang til offentlig service, gode shopping muligheder i City2 samt tæt til offentlig transport og nye spændende er­hvervslo­ka­ler. Det bliver en grøn, bæredygtig by, hvor mere end 4.000 kan arbejde og 3.000 nye indbyggere kan bo, handle og hygge med familien. Det er et supermoderne område med mange rigtig gode, helt nybyggede lejligheder med en boligbyrde, som er mere overkommelig end i København.”

”Der er en virkelig god infrastruktur tæt på en af Danmarks mest travle stationer, hvor man kan komme til København på 14 minutter. Det er unikt med så mange ting, som sker herude. City2-storcenteret har masser af shopping- og fritidstilbud. Både beboerne og dem, der arbejder herude har i gåafstand shop­ping­cen­te­ret, der udover mange rigtig gode butikker også har biograf, skøjtebane, bowling og minigolf. Udenfor er der legepladser, boldbaner, og vi har indviet verdens længste skaterbane, som tillige fungerer som et LAR-projekt med opsamling af regnvand, som skal forebygge oversvømmelser. Desuden er der i kommunen verdens største indendørs gokartbane, skibakke og nye store grønne nærområder, så Høje Taastrup Kommune har virkelig meget at byde på.”

”Efter salget af de sidste bo­lig­byg­ge­ret­ter er det nu min opgave at fremme salget af er­hvervs­byg­ge­ret­ter­ne, så selskabets mission kan blive fuldført. Så vores opgave nu er at få endnu flere virksomheder til at finde vej til Høje Taastrup C. Det er jeg sikker på nok skal lykkedes i takt med, at boligerne bliver fyldt, og bydelen får flere og flere beboere.”

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Michael Thulstrup

Partner, storkundechef

mth@edc.dk31 64 07 9658 58 87 22EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

114@edc.dk33 30 10 00