JLL Office Property Clock: International efterspørgsel efter kontorleje forbliver træg, men lejevæksten fortsætter sin opadgående bevægelse

  Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger om det europæiske kontormarked: ” JLL’s europæiske indeks for kontorleje fortsatte med at stige i Q3 2023 med +1.5% fra 2.-3. kvartal. Stigningen er lidt højere end det 10-årige gennemsnit på 1% per kvartal. Med 5,4% ligger den årlige vækst i kontorleje i Europa også et godt stykke over det 10-årige gennemsnit på 3,7%. Især prime-kontorer fortsætter med at klare sig langt bedre end ejendomme i mindre god kvalitet.”

  ”De bedste og mest moderne kontorer, som er certificeret ift. bæredygtighed, vil formentlig se en stærk vækst, da der er stor konkurrence blandt investorerne. I vores netop gennemførte For­vent­nings­un­der­sø­gel­se for 2024 ser vi også denne tendens, hvor det især er de store virksomheder, der viser vejen, mens de mellemstore og små virksomheder halter en hel del efter i forhold til bæredygtighed. Ældre ejendomme på sekundære beliggenheder vil fortsat være i modvind, og investeres der ikke i betydelige opgraderinger, vil de fortsat have det svært,” siger Joseph Alberti.”

  Flere vil leje end eje
  De mange internationale opgaver i EDC Erhverv Poul Erik Bech er samlet i vores dedikerede, internationale afdeling, der blev oprettet for 5 år siden. Afdelingen servicerer udelukkende internationale investorer og virksomheder, der agerer i Danmark eller danske virksomheder, der er aktive udenfor Danmark.

  Vores internationale afdeling har et fast samarbejde med en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, JLL, der med sine 92.000 globale medarbejdere gør, at vi i fællesskab løser opgaver i hele verden og udarbejder også i fællesskab rapporter og analyser om ejen­doms­bran­chen. Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, siger:

  ”JLL’s Q3 2023 data peger på en fortsat svaghed i kon­to­r­ef­ter­spørgsel på årsbasis. Med et samlet fald på 2,1 mio. udlejede m2 havde 3. kvartal et fald på 14% i forhold til 3. kvartal 2022. År til dato er udnyttelsen faldet med 20% set i forhold til samme periode sidste år. Virksomheder fortsætter altså med at være tøvende og træffe beslutninger i forhold til kontorområdet. Herhjemme er kon­tor­tom­gan­gen nede på 5,1% i 4. kvartal 2023, hvilket en stigning på 0,5 procentpoint sammenlignet med samme kvartal året før. Afkastkravene forventes generelt at være stabile det kommende år, ligesom markedslejen og bæredygtighed fortsætter med at være et stort tema, som både lejere og udlejere i højere og højere grad skal forholde sig til.”

  Helle Nielsen Ziersen, fortsætter: ”I vores internationale afdeling oplever vi naturligvis som i resten af branchen også et fald i transak­tio­ner­ne. Samtidig er der en følelse af, at de mange internationale investorer i landet rigtig gerne vil Danmark, og der stadig er mange penge at handle for, men der er stadig for langt mellem køber og sælger. Derfor er der i øjeblikket også langt flere internationale virksomheder, som ønsker at leje kontorlokaler i stedet for selv at eje. Der er dog meget, der signalerer, at 5% obligationerne rammer kurs 100, hvilket kan betyde, at en bedring kommer tidligere end forventet.”

  Kilde: JLL
  JLL Property Clock viser, hvor de europæiske kontormarkeder befinder sig i deres cyklus. Markederne bevæger sig typisk med uret rundt, men kan bevæge sig i begge retninger. Markederne i venstre side er generelt gunstige for udlejere, mens markederne i højre side har tendens til at være gunstige for lejere. Diagrammet er en fornuftig metode til at sammenligne markedernes relative position i deres lejecyklus. Positionen er ikke nødvendigvis repræsentativ for investerings- eller ud­vik­lings­mar­keds­ud­sig­ter­ne, men refererer til de primære pålydende lejeværdier. Markeder med et "trinmønster" af lejevækst har ikke tendens til at følge konventionelle cyklusser og vil ofte kun bevæge sig mellem "timerne" kl. 9 og 12, hvor kl. 9 repræsenterer et spring i lejeniveauet efter en periode med stabilitet.

  DEKRA udvider med nyt DGNB-certificeret AMU Center på 2.700 m² i Nørresundby

  Den tyske sik­ker­heds­gi­gant, DEKRA, med afdelinger i mere end 60 lande og over 48.000 medarbejdere udvider deres nordjyske til­ste­de­væ­rel­se. Virksomheden har købt et grundstykke på 15.000 m² i Nørresundby, hvor de opfører et nyt DGNB-certificeret AMU Center til trans­port­bran­chen, der forventes færdig primo 2025. EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg har takket være netværk og lokalkendskab formidlet salget mellem sælger Brian Schou fra K3 ejendomme og køber DEKRA.

  • Aalborg
  • DEKRA
  • Byggeprojekt
  Læs artikel

  Ankerhus en af Skagens mest markante ejendomme sat til salg for knap 64 mio. kr.

  Ankerhus, en markant skikkelse i bybilledet i Skagen, er sat til salg. EDC Erhverv Poul Erik Bech Vendsyssel skal formidle salget af ejendommen, der indeholder 12 eksklusive lejligheder, 2 fuldt udlejede er­hvervs­le­je­mål i stueetagen og en traditionel Skagen villa, der er bygget i samme stil som resten af ejendommen.

  • Skagen
  • Ankerhus
  • Investering
  Læs artikel

  228 ha plan­teavls­e­jen­dom med godslignende karakter til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing

  En herskabelig plan­teavls­e­jen­dom med moderniseret hovedhus, tre boliglejemål og syv drifts­byg­nin­ger er sat til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing på Nordfalster. EDC Landbrug Poul Erik Bech skal formidle salget af den imponerende ejendom, der råder over 228 ha. dyrk­nings­sik­ker landbrugsjord med enormt potentiale for grøn produktion.

  • Landbrug
  • Lolland Falster
  Læs artikel