JLL og EDC Erhverv Poul Erik Bech i Nordic Outlook: Transak­tions­vo­lu­men i nordisk ejen­doms­bran­che faldet 13% i første halvår af 2022 – Danmark holder indtil videre skansen med 4% stigning

  • JLL
  • Nordic Outlook
  • Nordisk samarbejde

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL), har sammen med EDC Poul Erik Bech netop offentliggjort en ny rapport ’JLL Nordic Outlook – Autumn 2022’ om ejen­doms­in­ve­ste­rings­mar­ke­det med fokus på in­du­stri­e­jen­dom­me. Traditionelt foretages størstedelen af ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger­ne i andet halvår, men med krig i Ukraine, høj inflation, renter og energipriser, lav for­bru­ger­til­lid bliver det svært at nå rekordåret fra sidste år på det nordiske ejendomsmarked.


En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL), der i 2021 omsatte for mere end 140 mia. kr. og har 91.000 medarbejdere i over 80 lande har igen udgivet rapporten ’JLL Nordic Outlook – Autumn 2022’ med fokus på det nordiske ejendomsmarked. EDC Poul Erik Bech er JLL’s sam­ar­bejds­part­ner i Danmark og har bidraget med den danske del af rapporten med kommentarer på alle ejen­doms­seg­men­ter. Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, Joseph Alberti, siger:

”Transak­tions­vo­lu­men i Norden slog alle rekorder på ejen­doms­mar­ke­det i 2021. Første halvdel af 2021 havde vi i Norden en samlet volumen på 226 mia. kr. og i første halvdel af 2022 var den på 197 mia. kr., hvilket altså er et fald på 13%. Herhjemme har vi indtil videre faktisk holdt skansen med en stigning på 4% i den samlede volumen i første halvår af 2022 set i forhold til 2021. Det er Sverige og Norge, der trækker det samlede billede ned, da de har oplevet et fald på henholdsvis 30,3% og 24,4%, mens Finland har oplevet en stigning på hele 115%.”

”Den danske transak­tions­vo­lu­men fyldte 23,6% af det nordiske marked i første halvår af 2022. Til sammenligning var tallet i første halvår af 2021 på 19,8%, mens Danmarks andel i hele 2021 var på 19,6%. Så indtil videre har vi altså herhjemme taget en større bid af de samlede nordiske ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger. Ser vi på en global kontekst, så ses Danmark og Norden stadig som en sikker in­ve­ste­rings­havn af de internationale investorer. Det globale marked er pt stresset pga. flere faktorer. Overophedning i den amerikanske økonomi, afmatning af ejen­doms­sek­to­ren i Kina, energikrise i Europa og geopolitiske risici er alle med til at forringe væk­st­ud­sig­ter­ne. Samtidig er in­f­la­tions­pres­set stærkt og vil fortsat være cen­tral­ban­ker­nes hovedpine i de kommende måneder,” siger Joseph Alberti.

Svært at slå rekordår

EDC International Poul Erik Bech arbejder sammen med Jones Lang Lasalle (JLL) i en lang række ejendomssager på tværs af landegrænser og udarbejder også i fællesskab rapporter og analyser om ejen­doms­bran­chen. Helle Nielsen Ziersen, Head of International Relations, EDC International Poul Erik Bech, siger:

”Det høje niveau fra 2021 er fortsat herhjemme i første halvdel af 2022, hvor vi har haft et højt ak­ti­vi­tets­ni­veau. I EDC International fortsætter vi med at løse en lang række internationale opgaver og i vores del af forretningen er omsætningen fra første halvår af 2021 til første halvår af 2022 steget. Vores resultat 2021 var det bedste, vi har haft i International afdeling, og allerede ved udgangen af august 2022 kunne vi notere os et Index på 130 ift. 2021. Det betyder bl.a., at vi skal ekspandere på me­d­ar­bej­der­sta­ben. Når det er sagt, bliver det umådeligt svært for hele er­hvervs­bran­chen at slå rekordåret 2021 i forhold til den samlede transak­tions­vo­lu­men.”

”Der er fortsat en fornuftig aktivitet på det nordiske og danske ejendomsmarked, men vi godt mærke, at stigende renter, høj inflation og energipriser, krigen i Ukraine, uafklarethed om la­ger­be­skat­ning, lav for­bru­ger­til­lid og et generelt negativt syn på væksten m.m. påvirker investorerne. Selvom der har været store prisstigninger de senere år, handles ejendomme dog fortsat til fornuftige priser, selvom investorernes forventninger til afkastet er steget betydeligt. Vi bliver også nødt til at sige, at selvom af­ka­stju­ste­ring foretages, så er afkastet fortsat lavt sammenlignet med 2020 0g 2021. Derfor er vores forventninger også, at vi samlet for 2022 i branchen vil se en lavere transak­tions­vo­lu­men, men set i forhold til tidligere år vil vi med stor sandsynlighed også i år ramme et af de bedste år i ejen­doms­bran­chen. Men vi forventer klart, at der i andet halvår af 2022 og frem vil komme en opbremsning med færre handler.”

Grundet stor stigning i antallet af internationale kunder oprettede EDC Poul Erik Bech en selvstændig enhed for 3½ år siden, der servicerer internationale investorer og virksomheder og som arbejder tæt sammen med JLL på en lang række sager.

Læs den fulde rapport: JLL Nordic Outlook: Logistics

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE

hni@edc.dk40 99 99 4658 58 87 17EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

114@edc.dk33 30 10 00