JLL og EDC Erhverv Poul Erik Bech med status på det nordiske ejendomsmarked

  En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL), har sammen med EDC International Poul Erik Bech netop offentliggjort den nyeste rapport 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023' med fokus på finansiering.

  En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der JLL, har netop udgivet rapporten 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023' med et særligt fokus på finansiering, som er den helt store udfordring i ejen­doms­bran­chen. EDC Erhverv Poul Erik Bech er JLL's sam­ar­bejds­part­ner i Danmark og har bidraget med den danske del af markedet med kommentarer på alle ejen­doms­seg­men­ter.

  Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, siger: "Det er ingen hemmelighed, at 2022 var et udfordrende år på flere parametre, og det har også sat sine spor på ejen­doms­mar­ke­det i Norden. In­ve­ste­rings­ly­sten blandt investorerne er faldende, og det skyldes primært de vanskeligere fi­nan­si­e­rings­for­hold med stigende omkostninger og mindre tilgængelighed til finansiering, hvilket giver en skævvridning af afkastkravene, som bliver forringet."

  "Når det er sagt, oplever vi fortsat en fornuftig interesse for danske ejendomme. Vi bliver dagligt kontaktet af internationale investorer og i 2022 oplevede vi en stigning i omsætning på hele 60% på de internationale opgaver. Vi bliver hver uge kontaktet af internationale virksomheder, som ikke har været på det danske marked tidligere. Det skyldes, at afkastet på det danske marked ligger lidt højere end fx Sverige. Interessen for det danske marked er altså fortsat fornuftig, og da vi har re­al­kre­dit­fi­nan­si­e­ring i Danmark og Sverige fx er finansieret med obligationer, så er forskellen fra tidligere finansielle kriser og nu er, at der stadig mange penge i markedet og en fornuftig efterspørgsel til at investere i Danmark."

  Fi­na­si­e­rings­mar­ke­det i Norden
  I den nyeste JLL-rapport er der fokus på det nordiske fi­nan­si­e­rings­mar­ked. Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

  "Hvis man udelukkende kigger på rapporterede transaktioner, ser det nordiske ejen­doms­mar­ke­det ud til at stå et fornuftigt sted, men det er ikke helt tilfældet. Særligt ejen­doms­mar­ke­det i Sverige står i en svær situation, da virk­som­heds­ob­liga­tio­ner udgør en væsentlig andel af den samlede finansiering til ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger. Renten på virk­som­heds­ob­liga­tio­ner er skudt i vejret i løbet af det seneste år, og markedet forventer markant flere konkurser. Det gør det dyrt og svært at låne penge for de virksomheder, der ikke kan skaffe kapital i banken. Det er ikke så udbredt i Danmark, men ikke ukendt, da selskaber som fx Gefion, Oskar Group og NPV skaffer penge gennem ob­liga­tions­ud­ste­del­ser."

  I rapporten fremgår det, at der er sket et fald på 80% i udstedelsen af ejen­domsob­liga­tio­ner i 3. kvartal 2022, sammenlignet med 3. kvartal 2021, på tværs af de nordiske lande.

  Udenlandske investorer kigger mod Danmark
  EDC Erhverv Poul Erik Bech har bidraget med tal og viden om det danske marked i rapporten. Inden for lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me står de internationale investorer for 65% af transak­tio­ner­ne.

  Joseph Alberti siger: "De internationale investorer fylder meget i et lille land som Danmark, hvor lidt over halvdelen af den samlede transak­tions­vo­lu­men, eller 45 mia. kr. ud af 87 mia. kr. kan tilskrives de internationale investorer. Det er især på de større transaktioner, at de internationale investorer er synlige, faktisk er der kun to danske investorer blandt de ti største transaktioner i Danmark i 2022."

  Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, supplerer:

  "De internationale investorer har fået øjnene op for Danmark, og det ser ud til at fortsætte. I løbet af de sidste par år er antallet af internationale investorer vokset betydeligt, og det er primært inden for nybyggeri, hvor de kan opføre certificerede bygninger med lavere drifts- og ved­li­ge­hol­del­ses­om­kost­nin­ger."

  "Hvis det ikke er nybyg, som de udenlandske investorer investerer i, så er det aktiviteter, der skal reducere omkostninger og forbedre lejevæksten på ejen­doms­por­te­føl­jer­ne, som vil tiltrække interesse og tilføre værdi, ikke kun for Danmark, men for hele Norden."

  Læs den fulde rapport: 'JLL Nordic Outlook Spring 2023'.