Laveste for­bru­ger­til­lid nogensinde

  • DetailFokus
  • Detail
  • Retail

For­bru­ger­til­lids­in­di­ka­to­ren for september måned ligger på minus 32,1 og er dermed faldet markant og måned, til det laveste niveau nogensinde. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 25,2. Data for forbrug målt på MobilePay- og kortbetalinger viser også, at forbruget af f.eks. tøj og sko er faldet tilbage til 2019 niveauer. Læs mere om de seneste markedstal.

Inflationen er stadigt stigende, i august steg det samlede for­bru­ger­pri­sin­deks med 8,9 % i forhold til samme måned året før, hvilket er den højeste årsstigning i for­bru­ger­pri­sin­dek­set siden 1983. Dermed bruger folk en større andel af deres indkomst på energi og basisvarer, hvilket betyder at de er mere til­ba­ge­hol­den­de ift. at investere i større forbrugsgoder eller luksusvarer.

In­ve­ste­rings­ly­sten efter detaillokaler lader til at være vendt tilbage efter, at både 2019 og 2020 var præget af lav aktivitet. Sammenlignet med 2020 var transak­tions­vo­lu­men inden for detail dobbelt så stor i 2021. Det er særligt dag­lig­va­repor­te­føl­jer, der er meget efterspurgte, hvor der i de senere har været flere store transaktioner. Herudover er der øget interesse for shoppingcentre, hvilket kan forklares med de meget lave afkast inden for industri- og logistik, der betyder, at shoppingcentre kan være mere attraktiv ud fra en risikojusteret betragtning.

For­vent­nin­ger­ne til afkastkrav er generelt stabile eller stigende, mens forventninger til markedslejen generelt er stabile eller nedadgående i de kommende kvartaler.

Tomgangen for de­tail­e­jen­dom­me ligger på 2,8% og er steget med 0,2 procentpoint sammenlignet med niveauet for et kvartal siden og er på niveau med niveauet for et år siden. Tomgangen er dog stadig på et niveau som er lavere end det der har været mellem 1. kvartal 2012 – 3. kvartal 2021.

Vil du vide mere om detailmarkedet? Læs seneste udgave af DetailFokus

Klik her