Norden ser ud til at slå rekord for ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger i 2021

  • JLL
  • investering

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL) har sammen med EDC Erhverv Poul Erik Bech netop offentliggjort en ny rapport ’JLL Nordic Outlook – Autumn 2021’ med fokus på ESG (Environmental, Social, Governance) og grønne investeringer i Norden. Det ser ud til, at ejen­doms­mar­ke­det i Norden står over for et rekordhøjt in­ve­ste­rings­ni­veau i 2021, hvor volumen det første halvår nærmede sig ca. 225 mia. kr. (30 mia. euro). Herhjemme er det især bo­li­g­ud­lej­nings­e­jen­dom­me, der fylder.

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL), der i 2020 omsatte for mere end 100 mia. kr. og har 91.000 medarbejdere i over 80 lande har netop udgivet rapporten ’JLL Nordic Outlook – Autumn 2021’ med fokus på ESG og grønne investeringer i Norden. EDC Erhverv Poul Erik Bech er JLL’s sam­ar­bejds­part­ner i Danmark og har bidraget med den danske del af rapporten med kommentarer på alle ejen­doms­seg­men­ter.

Head of Research, Joseph Alberti i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: "På trods af cor­o­na­pan­de­mi­en, eller mere præcist netop pga. pandemien, så har investorerne søgt mod sikre ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger i usikre tider. Netop Norden ses som en sikker havn, og det ser derfor ud til, at transak­tions­vo­lu­men i Danmark og resten af ​​Norden når et re­kord­højt­ni­veau i 2021. Transak­tions­vo­lu­men det første halve år af 2021 nåede en samlet volumen på næsten 30 mia. EUR (ca. 225 mia. kr.), hvor det samlede tal for hele 2020 i Norden blev på knap 44 mia. EUR, så meget tyder altså på, at 2021 bliver nyt rekordår. Den danske transak­tions­vo­lu­men fylder 17% af det nordiske marked i første halvår af 2021, mens Sverige har førertrøjen med lidt over halvdelen af volumen."

Bæredygtighed batter

JLL og EDC Erhverv Poul Erik Bechs rapport afdækker det nordiske kontor-, logistik-, detail- og boligmarked og udviklingen på investerings- og ka­pi­tal­mar­ke­det bliver også gennemgået. Der er også fokus på ESG (Environmental, Social, and corporate Governance), og hvordan bæredygtige tendenser påvirker ejen­doms­por­te­føl­jer­ne. Helle Nielsen Ziersen, Head of International Relations EDC Erhverv Poul Erik Bech siger:

”En stor global undersøgelse fra JLL viser, at 73% af investorerne siger, at grønne strategier er ensbetydende med højere belægning, højere huslejer, højere be­bo­er­fast­hol­del­se og samlet højere værdi (29% er meget enige, 44% er enige). Bl.a. anses kli­maud­for­drin­ger nu også som finansielle risici, der kan påvirke den operationelle effektivitet af en portefølje. Derudover skal der tænkes i nye bæredygtige løsninger for eksisterende ejen­doms­por­te­føl­jer, hvis efterspørgslen på bæredygtigt byggeri fortsætter med at være så høj, at man ikke kan "bygge sig vej ud" af den.” ️

Flere og flere udenlandske investorer

Grundet stor stigning i antallet af internationale kunder oprettede EDC Poul Erik Bech en selvstændig enhed for 2½ år siden, der udelukkende servicerer internationale investorer og virksomheder og som arbejder tæt sammen med JLL på en lang række sager. Helle Nielsen Ziersen, EDC Erhverv Poul Erik Bech siger:

”Vi gennemfører et stigende antal transaktioner og rå­d­giv­nings­op­ga­ver i Danmark og udlandet sammen med JLL. Vi fortsætter de gode takter fra de andre år, hvor de internationale opgaver fylder mere og mere hos os. Der er ingen tvivl om, at corona har vist endnu engang, at Danmark og Norden stadig ses som en sikker havn for mange udenlandske investorer.”

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE

hni@edc.dk40 99 99 4658 58 87 17EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

114@edc.dk33 30 10 00