Norsk familie sælger Nør­re­bro­e­jen­dom­me til 43 mio. kr. i hurtig handel

  • København
  • investering

Copenhagen Capital, der primært ejer ældre ejendomme i København, har netop købt en blandet bolig- og er­hverv­se­jen­dom med mange ud­vik­lings­mu­lig­he­der på Rådmandsgade 43-45 i København N. Sælger er en norsk familie i firmaet Rådmandsgade AS, og salget er formidlet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Køber er det børsnoterede, in­ve­ste­rings­sel­skab Copenhagen Capital, der primært gør sig i value-added- bolig- og er­hverv­se­jen­dom­me i København. Rasmus Greis, direktør Copenhagen Capital, siger:

"Vi investerer primært i ældre ejendomme, hvor vi ser gode muligheder for genudlejning, et stabilt afkast og sigter mod fortsat vækst ved at vedligeholde og optimere ejendommene og realisere hver ejendoms fulde potentiale. Det er også grunden til, at vi har købt Rådmandsgade 43-45 på Nørrebro. Dels ligger de godt geografisk kun nogle gader væk fra Heimdalsgade, hvor vi ejer ejendomme, så vi kan godt lide området. Desuden har vi lige solgt nogle ungdomsboliger, så vi havde kapital til en ny investering, og så er det en ejendom, der drifter godt, så vi har ikke umiddelbart travlt og skal først udvikle på sigt. Nok først når der er lejere, der ønsker at flytte eller få optimeret deres lokaler."

"Man kan sige, at det er en svær tid, og der ofte er uove­r­ens­stem­mel­se mellem sælger og køber, da de mange gange er for langt fra hinanden. Vi synes stadig vi ser, at mange sælgere prissætter, som om renten stadig er på 0%. Men her synes vi, at ejendommene er prissat rigtigt, og der er gode ud­vik­lings­mu­lig­he­der på sigt. Så alt i alt passer alle tingene for os hele vejen rundt, og det har været godt med en hurtig, smidig handel og en kort proces, så vi er glade for at have købt Nørrebro-ejendommene, og glæder os til at optimere dem på sigt."

Blandet bygning
Helge Rud Larsen, EDC Erhverv Poul Erik Bech, har formidlet salget af ejendommene og siger: "Det er blandede bolig- og er­hverv­se­jen­dom­me med stort ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le med et etageareal på 2.628 m2 og grundareal på 1.486 m2. Det har været en smidig og hurtig handel, så det er bestemt stadig muligt at lave en god handel i det nuværende marked. Ejendommene har en god placering på Nørrebro tæt på indkøb og offentlig transport. Ejendommene er løbende vedligeholdt, så Copenhagen Capital har købt ejendommene i forhold til ud­vik­lings­mu­lig­he­der­ne på sigt. Vi ønsker sælger og køber tillykke med handlen."

Lone Thuen, in­ve­ste­rings­chef i EDC Erhverv Poul Erik Bech supplerer: "Ejendommene består af to sammenbyggede forhuse i tre etager og udnyttede tagetager samt to baghuse i to etager med delvist udnyttet tagetage. Den ene er forsynet med elevator, der betjener alle etager. Bygningen anvendes fortsat til erhvervsmæssig udlejning til kontor- og in­sti­tu­tions­for­mål. Det ene forhus er omdannet til kontorer, og det andet består af fire be­bo­el­ses­lej­lig­he­der, som fremtræder velholdte, og standen er up-to-date. Stueetagen er nyindrettet og anvendes til bør­ne­in­sti­tu­tion. Begge baghuse er i to etager og det ene anvendes til lager og det andet primært til kontor. Det er alt i alt nogle attraktive er­hverv­se­jen­dom­me, der omfatter mange former for udlejning og dermed spreder risikoen for tomgang."