Ny rapport om det globale er­hverv­se­jen­doms­mar­ked: Ejendomme handles fortsat til gode priser i Norden

  • Erhverv
  • 2022
  • Erhversejendomsmarkedet

Det globale er­hverv­se­jen­doms­mar­ked nåede et vendepunkt i andet kvartal af 2022. Han­del­sak­ti­vi­te­ten aftog midt i bølgen af ren­testig­nin­ger over hele verden, selvom priserne fortsatte med at stige. I Norden er prisstigninger lidt under gennemsnittet i forhold til andre globale byer, men udviklingen skal ses i lyset af, at priserne er steget meget over de senere år. Det beskriver en netop udgivet rapport over prisindekset for er­hverv­se­jen­dom­me udarbejdet af MSCI. EDC Erhverv Poul Erik Bech fortæller om udviklingen i Danmark, hvor nye investorer stadig kommer til.

MSCI har netop udgivet deres “RCA CPPI Global Cities”-rapport, som hvert kvartal tager temperaturen på er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det i globale byer. EDC Erhverv Poul Erik Bech følger udviklingen på er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det tæt. Head of Research, Joseph Alberti, fortæller:

“Kontor-, detail- og in­du­stri­sek­to­rer­ne havde et fald på 7% år-til-år i handelsvolumen, i skarp kontrast til væksttempoet på 10% opnået af de globale byer. At priserne er steget indtil dette punkt, burde ikke komme som en overraskelse, da priser på ejen­dom­stransak­tio­ner har en tendens til at tilpasse sig langsommere end andre in­ve­ste­rings­ak­ti­vi­te­ter. For øjeblikket er transak­tions­vo­lu­men over præ-pandemiske niveauer, hvilket indikerer, at likviditeten er ebbet ud, men ikke drænet fuldstændigt.”

“Men globalt set er der også tegn på, at momentum aftager. Den kvartalsvise prisvækst i de seneste to kvartaler var lidt lavere end de to foregående, hvor både Nordamerika, Asien og Stil­le­havs­re­gio­nen har bidraget til opbremsningen. Det øgede tempo i Europa på trods af faldende likviditet afspejler in­du­stri­sek­to­rens stærke resultater og den fortsatte efterspørgsel på ejendomme af høj kvalitet.”

Investorer ser fortsat Norden som sikker havn

MSCI-rapporten tager udgangspunkt i over 28 byer, heriblandt Melbourne, Tokyo, Singapore, Paris, Toronto, Washington, Cologne og de nordiske byer København, Helsinki, Oslo og Stockholm.

Joseph Alberti siger: “De byer, der registrerede et hurtigere væksttempo sidste år, var også dem, der bremsede mest i 2022. Væksten tog til i Paris og de nordiske hovedstæder i årets andet kvartal, men pris­stig­nin­ger­ne i Norden er på lidt under gennemsnittet af andre globale byer. Det kan skyldes, at nogle af de andre byer har oplevet et større fald i coronaårene, og derfor har en større vækst nu, hvor priserne omvendt er steget meget over de seneste år i Danmark, og derfor nu er bremset mere op. Udviklingen skal altså ses i lyset af, at vi kom fra et super udgangspunkt, og derfor er priserne fortsat på et højt niveau.”

Helle Nielsen Ziersen, Head of International Relations i EDC International Poul Erik Bech, siger: “Vi arbejder tæt sammen med en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang Lasalle (JLL), i en lang række ejendomssager på tværs af landegrænser. Igennem vores samarbejde deler vi løbende erfaringer, så vi er helt tæt på aktiviteter og tendenser i det enkelte land, ligesom vi i fællesskab udarbejder rapporter og analyser om udviklingen på ejen­doms­mar­ke­der­ne. Senest afholdt vi sammen topmødet ‘Nordic Summit’ i Stockholm, hvor ejen­doms­mar­ke­dets største aktører mødtes til dialog om det aktuelle nordiske ejendomsmarked og for­vent­nings­af­stem­ning for resten af 2022.”

“Billedet er klart, når vi taler med de store aktører – der er fortsat aktivitet i det nordiske og danske ejendomsmarked, hvor nye investorer stadig kommer til. Det er dog værd at nævne, at inflationen, stigende rente og uafklarethed om la­ger­be­skat­ning påvirker pris­for­vent­nin­ger­ne. Pga. de store prisstigninger de senere år, handles ejendomme dog fortsat til rigtig gode priser, selvom af­kast­for­vent­nin­ger­ne er steget. Udviklingen bekræfter den typiske opfattelse af Danmark som en sikker havn for investeringer, og derfor er der også mange, der vender blikket mod Norden i krisetider.”

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE

hni@edc.dk40 99 99 4658 58 87 17EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

114@edc.dk33 30 10 00