Nyhed i ejen­doms­bran­chen: CityFact giver adgang til relevant ejendomsdata om netop din by

  • CityFact
  • bolig
  • kontor

EDC Erhverv Poul Erik Bech introducerer nu et helt nyt analyseprodukt kaldet CityFact, der går i dybden med relevant ejendomsdata fra en række af de største byer herhjemme. CityFact giver således omfattende områdespecifik viden om netop din by og samler markedsdata for ejen­doms­seg­men­ter­ne bolig, kontor, detail, lager, logistik og pro­jek­t­ud­vik­ling, herunder data om tomgang, markedsleje, afkastkrav, ud­vik­lings­om­rå­der, byggeaktivitet etc.

CityFact er et nyt analyseprodukt, der med mar­keds­rap­por­ter giver aktører i ejen­doms­bran­chen relevant, om­rå­de­spe­ci­fikt markedsdata. Ana­ly­se­pro­duk­tet dækker det brede ejendomsmarked med relevante tal og tendenser for specifikke kommuner og byer herhjemme. Indholdet vil således være relevant for mange aktører i ejen­doms­bran­chen, herunder investorer, pro­jek­t­ud­vik­le­re, udlejere, lejere og medarbejdere i det offentlige og i den finansielle sektor. Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

”Vi introducerer nu vores nye analyseprodukt CityFact, som vi har udviklet med en masse relevant ejendomsdata til vores kunder og sam­ar­bejds­part­ne­re. Det er det første produkt på markedet, der samler relevante markedsforhold i ét samlet analyseprodukt, der betyder, at aktørerne i ejen­doms­bran­chen nemt og effektivt kan danne sig et grundigt overblik over lokale markedsforhold. Vi oplever konstant en øget efterspørgsel efter værdiskabende data, der kan belyse og underbygge lokale mar­ked­sten­den­ser. Det har været medvirkende til, at vi har udviklet CityFact, der er et banebrydende analyseprodukt, der samler mange for­skel­lig­ar­te­de og relevante markedsdata i én rapport.”

”Vores analyseprodukt indeholder data på demografiske bevægelser, herunder befolkningens udvikling, al­der­s­for­de­ling, flyt­te­ak­ti­vi­tet og tendenser inden for arbejdsstyrken for specifikke markedsområder med data helt ned på byniveau. Som Danmarks største og eneste landsdækkende mæg­ler­virk­som­hed med 74 boligbutikker, 19 erhvervscentre og mere end 650 medarbejdere, så har vi nu mulighed for at give vores kunder og sam­ar­bejds­part­ne­re markedsdata for alle vores markedsområder. CityFact vil derfor være relevant for mange med tilknytning til ejedoms­bran­chen – både private og offentlige aktører.”

Alle ejen­doms­seg­men­ter

Ana­ly­se­pro­duk­tet indeholder aktuelle markedsdata for ejen­doms­seg­men­ter­ne bolig, kontor, detail, lager, logistik, produktion og pro­jek­t­ud­vik­ling samt informationer om tomgang, markedsleje, afkastkrav, ud­vik­lings­om­rå­der med byggeaktivitet – både historisk samt planlagt byggeri.

”Vi har udarbejdet CityFact i tæt samarbejde med vores mange lokale mæglere, der har fingeren på pulsen i forhold til den lokale mar­keds­ud­vik­ling, så vi sikrer en så specifik, relevant og detaljeret viden som muligt. Alle tal er understøttet med kommentarer og forklaringer, så data fremstår klart og tydeligt og suppleret med indsigt i lokale markedsforhold. Udover at vise den aktuelle status underbygges data med uddybende beskrivelser og tal for den historiske udvikling, så man får altså adgang til dybdegående ejendomsdata med mange værdifulde nøgletal,” siger Joseph Alberti og fortsætter:

”CityFact giver også et overblik over områdets mest markante ud­vik­lings­pro­jek­ter og beskriver, hvad der særligt gør sig gældende for disse. Det understøttes af aktuelle tal for byggeriet, både med historisk udbud og aktuelle projekter i pipeline. Ana­ly­se­pro­duk­tet ser på tendenser og bevægelser, der gør sig gældende for lige netop din by og dit område, så du kan basere dine beslutninger på et velfunderet grundlag.”

De demografiske bevægelser er afgørende for ejen­doms­mar­ke­det og efterspørgslen efter ejendomme – både fra lejere, ejere og investorer. CityFact belyser både udviklingen i befolkningen og erhvervslivet, herunder jobs, arbejdspladser og brancher for den pågældende by. Ana­ly­se­pro­duk­tet giver således et grundigt overblik over, hvilke underlæggende tendenser, der kan være med til at forklare udbud og efterspørgsel efter relevante ejendomstyper.

Få adgang til CityFact mar­keds­rap­por­ter og få mere information om de in­ve­ste­rings­om­rå­der, du har særlig interesse for på: www.edc.dk/cityfact