Ønsker bedre styr på for­sy­nings­kæ­der: Skal kunne levere varer

  • industri
  • lager
  • logistik

Som følge af risici forbundet med for­sy­nings­kæ­der på grund af forstyrrelser fra Covid-relaterede nedlukninger, manglende arbejdskraft og materiel i trans­port­sek­to­ren, geopolitiske ufor­ud­si­ge­lig­hed (krigen i Ukraine) og en stor stigning i efterspørgslen af varer fra forbrugerne har fået mange virksomheder til at ændre deres lagerstyring fra ”just-in-time” til ”just-in-case” hvor de har mere lagerplads for at sikre at de kan levere til kunderne. Læs mere om seneste markedstal for lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me herunder.

E-handel har vokset kraftigt i de seneste år på grund af coronakrisen, fra 145,6 mia. kr. i 2019 til kr. 154,4 mia. kr. i 2020 og kr. 181,6 mia. kr. i 2021, men de sidste par års medvind under corona er nu blevet afløst af modvind pga. stor økonomisk usikkerhed. Omsætningen i e-handlen er for første gang nogensinde faldet med 1% i 1. halvår af 2022 ift. 1. halvår af 2021, fra 93,8 mia. kr. til 92,7 mia. kr. Forbrugerne er altså begyndt at være lidt mere til­ba­ge­hol­den­de, hvilket ikke er så overraskende, da for­bru­ger­til­li­den var rekordlavt på -25,1 i august 2022.

In­du­stri­virk­som­he­der­ne, særligt i ener­gi­in­ten­si­ve erhverv, er også negativt påvirket af de stigende priser samt problemer med leverancer af energi og varer. Den sammensatte konjunk­turin­di­ka­tor for industrien var således på -1 i august 2022.

Dermed er der nogle modsatrettede trends i gang i øjeblikket. Hvor den stigende rente har medført forventninger om stigende krav til afkast fra investorerne, mens udbuddet af især moderne lagerejendomme med god loftshøjde, lette adgangsforhold og en placering tæt på essentiel infrastruktur såsom motorveje ikke har fulgt med efterspørgslen, hvilket har presset tomgangen nedad. Andelen af ledige industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me udgør 1,3% for 3. kvartal 2022, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint siden sidste kvartal og det laveste niveau siden statistikkens begyndelse i 1. kvartal 2003, hvilket understøtter den høje efterspørgsel. Den primære tomgang findes blandt ældre og umoderne ejendomme, hvilket vidner om aktiviteten på markedet. Der er derfor forventninger om stigende markedsleje i segmentet i de kommende år.

Udbudte in­du­stri­e­jen­dom­me i procent af skønnet bygningsmasse

Kilde: Ejendomstorvet -ED Statistik. PR. 2. kvartal 2022.