Otte tips til det gode hybride arbejdsliv

  • hybridarbejde
  • Kontor

Meget tyder på, at det hybride arbejdsliv er kommet for at blive. For mange er den hybride arbejdsgang dog en større udfordring, end at skulle arbejde helt fysisk eller helt digital, som mange blev ret gode til under corona. Vi står overfor en ny ar­bejds­vir­ke­lig­hed, og hvordan forholder vi os lige til den? Astrid Haug, selvstændig rådgiver, forfatter og ekspert i sociale medier, kommer her med otte tips til, hvordan medarbejdere og ledere får maksimalt udbytte af samarbejdet, når nogle er på kontoret og andre arbejder hjemmefra.

En rapport fra Rambøll har peget på, at to til fire hjem­me­ar­bejds­da­ge er den nye norm på det danske arbejdsmarked. Det er et klart tegn på, at corona-nedlukningerne har en varig effekt på vores arbejdsliv. Derfor kan det påstås, at det er lige så ekstremt at kræve alle kontor-medarbejdere tilbage fem dage om ugen som at gå all-in på det digitale arbejdsliv med fem dages hjemmearbejde. Èn tendens går dog igen i mange virksomheder. Ønsket om et mere fleksibelt arbejdsliv er blevet større blandt medarbejderne.

Der er ikke én måde at løse det på, og der er ikke nødvendigvis én løsning, som passer præcis til din virksomhed. Det bør i stedet være op til de enkelte teams at sætte rammerne for, hvordan de bedst opnår resultater. Det råd kommer fra Microsofts CEO Satya Nadella i et interview til Harvard Business Review. Han peger på to megatrends, nemlig det hybride arbejdsliv og ’the great reshuffle’, hvor folk ikke bare overvejer, hvordan de arbejder, men også hvorfor de arbejder. Det vil fundamentalt ændre de strukturer vores arbejdsliv og arbejdsmarked bygger på. Derfor må vi ifølge Satya Nadella ikke være dogmatiske nu. Det tager tid for de nye normer at falde på plads – og måske står de aldrig helt stille.

Astrid Haugs otte bud på, hvordan man kan forbedre det hybride arbejdsliv og maksimere resultater:

  1. Beslut jer for at lave den bedste hybride arbejdsplads nogensinde. Sørg for, at de digitale mødedeltagere føler sig inkluderet. De kan måske tildeles en anden rolle end de fysiske deltagere, som en slags vandhul, der ser mødet udefra og kan samle op undervejs på det, de hører. Byd velkommen til dem, lav evt. nedslag hver 15. minut i mødet for at få dem med.
  2. Brug digitale værktøjer, der binder folk sammen på tværs af de fysiske og digitale deltagere. Det kan være afstemninger og wordclouds med Slido eller lignende, eller visuelle sam­ar­bejds­værk­tø­jer som Miro, Trello mm.

  3. Få nu styr på teknikken. Både når folk sidder hjemme og i mødelokalet på kontoret. Dårlig lyd og video ødelægger den gode stemning. Hybridarbejde er kommet for at blive, så det kan betale sig at finde en god løsning.

  4. Det gælder om at flytte fokus fra synkron kommunikation, som møder og telefon, til mere asynkrone og dermed fleksible kom­mu­ni­ka­tions­for­mer, som fx e-mail, Docs eller chat-beskeder.

  5. Skab menneskelige relationer. Det kan dels styrkes digitalt via sam­ar­bejds­værk­tø­jer, samt ved at aftale, hvornår I ses fysisk. Er én gang om måneden passende, én gang om ugen, eller hvad er egentlig jeres behov?

  6. Er I klar til at være remote-first? Nogle virksomheder vælger at sige, at hvis én medarbejder er online, så er alle i mødet online. Det er simpelthen nemmere end hybrid, men også lidt uvant, at folk, der møder ind på arbejdspladsen, sidder med hver deres sæt høretelefoner og deltager i det samme møde. Det er dog et syn, vi godt kan vænne os til.

  7. Mød nye mennesker i virksomheden, også online. Hvad med en slags chatroulette, hvor medarbejdere på tværs af virksomheden taler online med en tilfældig person i 10-15 min? Direktøren deltager naturligvis også.

  8. Husk at holde fri. Bagsiden af det hybride arbejdsmarked er, at man altid er på. Sæt grænser for din arbejdstid. Hvis du synes arbejde og fritid flyder for meget sammen, så prøv en uges tid at tjekke, hvor meget du arbejder, og hvor meget du dagligt tjekker mails, besvarer telefoner mm. Det giver et grundlag for at vurdere, om der arbejdes for meget, om arbejde og privatliv flyder sammen, og om der skal skrues ned. I Portugal stadfæstes en ny lov om, at chefen ikke må forstyrre medarbejderen udenfor almindelig arbejdstid, men vi behøver ikke vente på en ny lov, vi kan starte på vores egen arbejdsplads.