Rekordlav tomgang

  • Industri
  • Lager
  • Logistik

Industri- og lo­gi­stik­seg­men­tet oplever fortsat en drastisk transformation, hvor in­du­stri­om­rå­der­ne i de større byer er blevet konverteret til boliger for at imødekomme og kapitalisere på den stadig stigende interesse for boliger i de større byer. Industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me har således været ramt af et faldende udbud omkring de større byer samtidigt er efterspørgslen stigende. Det understøttes af øget onlinehandel, teknologisk udvikling og general høj økonomisk vækst.

Det har medført stigende efterspørgsel efter særligt lo­gi­sti­ke­jen­dom­me – heriblandt ”last mile” lo­gi­sti­ke­jen­dom­me. Den høje efterspørgsel på industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me er primært fokuseret på nyere og moderne ejendomme med god loftshøjde, lette adgangsforhold og en placering tæt på essentiel infrastruktur såsom motorveje. Udbuddet af disse ejendomme er dog ikke fulgt med efterspørgslen, hvilket har medvirket til faldende afkast og derfor stigende priser. Det vurderes derfor fortsat, at der er et uforløst potentiale i segmentet, da der ikke er opført tilstrækkeligt moderne in­du­stri­e­jen­dom­me til at efterkomme markedets høje efterspørgsel.

Der er desuden flere investorer, som er meget interesserede i at investere i moderne industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me eller bygge nye – særligt hvis en virksomhed vil indgå en længerevarende lejekontrakt. Endelig er sale and leaseback transaktioner med lange lejekontrakter særdeles populære, da den lange lejeperiode er med til at mindske risikoen for investorerne.

Andelen af ledige industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me udgør 2,3% for 4. kvartal 2022, hvilket er et fald på 0,18 procentpoint siden forrige kvartal. Det er det laveste niveau siden 1. kvartal 2008. Det understreger den store efterspørgsel, og de påvirkninger omdannelse af bynære in­du­stri­om­rå­der har på efterspørgslen. Den primære tomgang findes blandt ældre og umoderne ejendomme, hvilket vidner om aktiviteten på markedet.