Sko­lestart­hjælp fra Dansk Folkehjælp kan søges frem til 30. april

  • EDC Poul Erik Bech Fonden
  • Skolestarthjælp
  • Dansk Folkehjælp

Over en femårig periode har EDC Poul Erik Bech Fonden valgt at donere 6 mio. kr. til Dansk Folkehjælps projekt Sko­lestarts­hjælp. Projektets formål er at gøre en forskel for børn fra økonomisk udfordrede børnefamilier, ved at give dem en god start på deres ud­dan­nel­ses­for­løb. Sko­lestarts­hjælp kan i år søges i perioden fra 1.-30. april 2024.

Hvert år begynder ca. 50.000 børn i skole, men det er ikke alle, der får den skolestart, de ønsker. Skolestart er desværre ofte præget af udfordringer for mange børn og familier i Danmark, som kan have stor betydning for børnenes fremtidige trivsel og ud­dan­nel­ses­for­løb. Derfor støtter Dansk Folkehjælp børn i deres projekt Sko­lestart­hjælp, og EDC Poul Erik Bech Fonden støtter projektet ved at donere 6 mio. kr. over en femårig periode. Sko­lestarts­hjælp kan søges i perioden 1.-30. april 2024.

Mirka Mozer, Ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Folkehjælp, siger: ”Det fylder meget hos den enkelte familie, når ens barn skal starte i skole. Uvisheden om, hvorvidt man kan give sit barn den skolestart, man, som forældre, ønsker, kan tage hårdt på forældrene. Derfor ønsker vi hos Dansk Folkehjælp, via vores Sko­lestart­hjælp, at give børn fra ressourcesvage og udsatte familier mulighed for en god begyndelse på deres skolegang. Det gør vi, fordi en god skolestart lægger kimen til en god begyndelse på et barns ud­dan­nel­ses­for­løb, og fordi en stram økonomi ikke bør stå i vejen for børns glæde ved at gå i skole og deres fremtidige skolegang.”

Støtter dem, der gør en forskel for andre
Sko­lestart­hjælp-projektet er bl.a. støttet af EDC Poul Erik Bech Fonden, som blev stiftet i 2015 i forbindelse med et ge­ne­ra­tions­skif­te i ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den EDC Poul Erik Bech, der betyder, at størstedelen af virksomheden er ejet af en almennyttig fond. Jane Bech, direktør i EDC Poul Erik Bech Fonden, siger:

”Dansk Folkehjælps Sko­lestart­hjælp er præcis dét, som vi ønsker at støtte i EDC Poul Erik Bech Fonden. Vi ønsker at støtte dem, der gør en forskel for andre, hvilket man må sige, at Dansk Folkehjælp gør med deres Sko­lestart­hjælp-projekt. Derfor er vi også glade for at kunne støtte deres vigtige indsats ved at donere 6 mio. kr. over en femårig periode, som skal sikre, at det netop er dem, der har allermest brug for det, som modtager støtten.”

Jane Bech fortsætter: ”Starten på skolen spiller en afgørende rolle i ethvert barns liv. Det er af stor betydning, at børn føler sig inkluderet i et positivt fællesskab på skolen uden at blive stigmatiseret eller føle sig anderledes på grund af familiens økonomiske situation. Netop derfor ønsker vi at støtte Dansk Folkehjælps glimrende arbejde med Sko­lestart­hjælp, så flest mulige børn kan få en god start på skolelivet.”  

Læs mere om, hvem der kan søge på: https://ansogning.folkehjaelp.dk/hvem-kan-soege-om-hjaelp/

Om EDC Poul Erik Bech Fonden
EDC Poul Erik Bech Fonden er en almennyttig fond, som blev stiftet i 2015 i forbindelse med ge­ne­ra­tions­skif­tet i ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den EDC Poul Erik Bech. Gennem overskuddet fra ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den støtter fonden frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn. Foreninger, der har brug for en håndsrækning, kan læse mere og ansøge om midler på www.po­u­le­rik­be­ch­fon­den.dk

National boligmæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både lokale og nationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig med at realisere dine boligdrømme. Kontakt mig for en uforpligtende snak.

Jane Bech

Partner, Cand.merc.jur

jab@edc.dkEDC Poul Erik Bech

EDC Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

120@edc.dk33 30 10 00