Erhvervsmægler

Specialister i er­hverv­se­jen­dom­me

Er­hvervs­mæg­le­re med lokal forankring

EDC Erhverv er et team af lokale er­hvervs­mæg­le­re, der samarbejder på tværs af hele Danmark. Vores spe­ci­a­li­sten­he­der kan rådgive jer om alt fra større capital market-transaktioner til mindre er­hvervs­le­je­mål. Kontakt os for rådgivning med udgangspunkt i jeres behov.

Vi hjælper dig med

Salg

Køb

Udlejning

Leje

Vores er­hvervs­mæg­le­re og dygtige specialister kan hjælpe dig med salg, køb, leje, udlejning, vurdering, rådgivning og analyse af:

  • In­ve­ste­rings­ejen­dom­me
  • An­dels­bo­li­ge­jen­dom­me
  • Kontorlokaler- og ejendomme
  • Lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me
  • Butikslokaler-, restaurationer og hotelejendomme
  • Erhvervsgrunde
  • Kombineret erhverv med bolig
  • Bo­li­g­ud­lej­nings­e­jen­dom­me
  • Projektgrunde samt salg og udlejning af projektboliger
  • Sale & Lease Back
Kontakt os