Markedstal for lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me

Stadig høj efterspørgsel efter lager og logistik

Lo­gi­stik­seg­men­tet har oplevet vedvarende høj efterspørgsel med kun minimalt fald i de første 6 måneder af 2023 sammenlignet med året før. Fokus ligger på moderne lo­gi­sti­ke­jen­dom­me nær essentiel infrastruktur som motorveje. Virksomheder skifter fra just-in-time til last-mile-logistik, især med stigende pres for at elektrificere trans­port­sek­to­ren. Det øger behovet for højloftede lagerlokaler med gode til­kør­sels­for­hold og ramper.

Interessen for bæredygtige ejendomme, gerne certificerede, vokser, ligesom der er stigende efterspørgsel efter sale-&-lease-back-aftaler med lange lejekontrakter. Det reducerer risikoen for investorer og giver virksomheder for­ud­si­ge­lig­hed. Triple-net-kontrakter, hvor lejeren dækker alle driftsudgifter undtagen administration, bliver også mere almindelige.

Markedsleje og afkast

Mangel på udbud følger den stigende efterspørgsel, dels pga. omdannelse af bynære industri- og lo­gi­sti­k­om­rå­der til boliger og vanskeligheder med at finde egnede arealer. Stigende byg­geom­kost­nin­ger og ren­testig­nin­ger påvirker udsigten til nybyggeri, hvilket kan forværre forskellen mellem udbud og efterspørgsel.

In­du­stri­seg­men­tet oplever også høj efterspørgsel drevet af brugerne. Tomgangen for industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me er svagt steget det seneste år, nående 1,9% i 4. kvartal 2023 med en stigning på 0,6 procentpoint. Afkastkravene og markedslejen forventes dog at forblive stabile.

Udbudte in­du­stri­e­jen­dom­me i procent af skønnet bygningsmasse

Vil du vide mere?

Bliv opdateret på de seneste markedstal i Market Update

Klik her