Markedstal for lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me

Industri fortsætter derudad

Den seneste tid har været præget af nye rekorder for lejeniveauer og lav tomgang for industri- og lo­gi­stik­seg­men­tet. Det er særligt i de større byer, hvor in­du­stri­om­rå­der har gennemgået en markant transformation og der er blevet opført en stor mængde boligmasse. Der har altså været tilstrækkelig opførsel af ny industri, hvilket i den grad har gjort udbuddet lavt, og hvor der flere steder ikke er mulighed for nybyg af tidssvarende industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me. Efterspørgslen efter industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me er historisk høj, som blev drevet af de seneste års højkonjunktur – som dog oplevede en væsentlig opbremsning i sidste halvår 2022. Dette har medført at afkastet er stagnerende eller svagt stigende.

Indtil nu har in­du­stri­seg­men­tet vist lav følsomhed overfor den høje inflation og ren­testig­nin­ger. Forklaringen ligger i den højere grad af sikring mod problemer forbundet med for­sy­nings­kæ­der, hvilket kun gør segmentet endnu mere interessant for potentielle investorer. Dette kommer også til udtryk i en stigende interesse fra udenlandske investorer som er begyndt at rette blikket mod mindre ejen­doms­por­te­føl­jer i Danmark.

Der er generelt for segmentet et voksende ønske om tilgang af bæredygtige og ener­gi­ef­fek­ti­ve ejendomme ligesom det gør sig gældende for kontor. Det forventes fremadrettet at mil­jø­cer­ti­fi­ce­rin­ger bliver en væsentlig del for nyopførte ejendomme.

Tomgangen nåede et historisk lavt niveau i udgangen af 2022 på 1,3% på landsplan. Tomgangen er for 1. kvartal 2023 på 1,6%, altså 0,3 procentpoint over lavpunktet. Siden samme kvartal sidste år er tomgangen steget 0,2 procentpoint.

Vil du vide mere?

Bliv opdateret på de seneste markedstal i Market Update

Klik her