Genåbning skaber optimisme

De sidste restriktioner er blevet fjernet og de danske forbrugere er igen komme ude og handle, hvilket skaber fornyet optimisme i detailerhvervet. Det samlede konjunkturbarometer for handel er på samme niveau som før Corona krisen og det det stærk stigende privatforbrug, samt øget detail omsætning skaber efterspørgsel efter detaillejemål. Tomgangen på detailejendomme ligger på 2,9% og er faldet med 0,6 procentpoint ift. et år siden. I København er tomgangen faldet med 1,0 %-point i løbet af 2021 og i Midtjylland er tomgangen på det laveste niveau siden 2010.

Branchen er dog forsat presset af den lange nedlukning og en øget e-handel, som skubber omsætninger væk fra de fysiske butikker. Dette er ikke en ny ting, men Corona pandemien har accelereret udviklingen og der er med til at presse butiksejendomme på mindre attraktive adresser. Sammensætningen af danske husholdninger forbrug har også ændret sig i løbet af nedlukningen, og de store butikscentre har været hårdt ramt. Lejerestancer for butikker i storcentre var i foråret oppe på 13,9%, men efter genåbninger er der igen kommet gang i salget. Turisterne holdt sig væk under pandemien og i København faldt antallet af overnatninger med 60%, hvilket har presset detailbutikker med prime beliggenhed, hvor der også er set stigende afkastkrav, samt faldende markedsleje.

Afkastkravene har været stigende i Hovedstaden, men de er nogenlunde konstante i resten af landet. Markedslejen forventes at udvikle sig stabilt i det kommende kvartal.