Boligudlejning: Skyhøj efterspørgsel – med udsigt til mere stabile priser

Der er fortsat særdeles høj efterspørgsel på både nye og ældre boligudlejningsejendomme, især i landets større byer. Også flere udenlandske investorer er fortsat interesserede i at investere betydelige beløb i  danske boligudlejningsejendomme, hvilket også forstærker efterspørgslen.

Efter flere år med stigninger har priserne nået et højt niveau, hvor de vil stabilisere sig, da der er mange handler til høje kvadratmeterpriser og lave afkast. Det er EDC Erhvervs vurdering, at man ikke skal investere i ældre boligudlejningsejendomme i forventning om store konjunkturgevinster som de foregående år. Efter flere år med stigninger er det dermed EDC Erhvervs forventning, at priserne vil stabilisere sig i de største danske byer. Med det høje prisniveau kan det for mange investorer derfor være det rigtige tidspunkt at tage gevinsten hjem, fx hvis der er overvejelser om generationsskifte.

Der er dog stadig mulighed for prisstigninger i mindre byer, hvor priserne ikke er steget så kraftigt som i de største danske byer.

Markedslejen for boligudlejningsejendomme er kommet højt op, og vi tror ikke på yderligere lejestigninger, tværtimod forventer vi mindre korrektion nedad i København, Aarhus og Aalborg. Der er dog geografiske forskellige på lejeniveauerne. I hovedstaden er niveauet højt i forhold til det gennemsnitlige rådighedsbeløb, mens der i en del provinsbyer godt kan være plads til en højere leje.