Hvad er den økonomiske effekt af sunde bygninger?

Mens vi her i Danmark ikke har nogen undersøgelser, som har påvist, at sunde bygninger godt kan betale sig rent økonomisk, så er der udenlandske undersøgelser, som peger i den retning.

Bygninger med ren luft, masser af naturligt sollys og andre faktorer, som bidrager til sunde lokaler, er blevet endnu vigtigere for virksomheder, der pt. forsøger at trække med- arbejdere tilbage til kontoret som alternativ til et fleksibelt arbejdsliv med hjemmearbejde og flexpladser.

Mens fordelene ved sunde lokaler længe har været påskønnet ift. deres kvalitative værdi, er deres finansielle værdi og indvirkning på den økonomiske beslutningstagning ikke tidligere blevet analyseret økonomisk.

I en ny undersøgelse fra MIT i Boston fastslår forskere vær- dien af sunde lokaler på den effektive leje af kontorlokaler ved at benytte offentlige databaser til at operationalisere en hedonisk prismodel i ti storbyer i USA.

Konklusionen i den amerikanske undersøgelse er, at leje- niveauet for sunde bygninger er mellem 4,4% og 7,7% højere pr. m² ift. sammenlignelige ikke-certificerede bygninger.

Sundhedspræmie, trivsel og produktivitet

Denne ”merværdi” er uafhæn- gig af alle andre faktorer, fx om bygningen er certificeret ift. bæredygtighed, bygningsald- eren, renoveringsstanden, uop- sigelighedsperioden og bonitet på lejeren. Det er dermed en indikation på, at sunde bygninger ses som et aktiv, der forbed- rer medarbejdernes og lejerens trivsel og produktivitet.

Globalt set står vi overfor be- kymrende sundhedstendenser. Selvom folk lever længere, lever mange mindre sundt og et mere stressede liv. I 2030 vil der ifølge WHO være 52 mio. mennesker, der vil dø pga. kroni- ske sygdomme forårsaget af dårlig livsstil. Det er fem gange mængden af smitsomme sygdomme.

På baggrund af disse problemer er virkningerne af byg- ningsmiljøet blevet en stadig vigtigere faktor i at forbedre vores levevilkår i betragtning af, at den gennemsnitlige bor- ger i den vestlige verden bruger 90% af deres tid indendørs og en væsentlig andel heraf på arbejdspladsen.

”Vi har naturligvis været bekendt med, at der er en reel værdi for virksomheder, der investerer i medarbejdersund- hed. Det har vi længe taget med i betragtningerne, når vi arbejder med tenant representation. Den ameri- kanske undersøgelse fra MIT viser sort på hvidt, at det udover øget trivsel og produktivitet – også kan betale sig rent økonomisk. Når det er sagt, så er der rigtig mange internationale virksomheder, der ser på bundlinjen og prisen pr. headcounts fremfor prisen pr. m2,” siger Helle Nielsen Ziersen fra EDC International Poul Erik Bech og fortsætter:

 

”Men Corona-pandemien har sat fornyet fokus på sunde bygninger for både virksomheder og medarbejdere, virksomhedsejere og andre be- slutningstagere tillægger sunde bygninger større værdi end tidligere. Det er noget, vi kan mærke her i vores internationale afdeling, hvor flere og flere af vores kunder har fokus på gode forhold for medarbejderne, da glade og tilfredse medar- bejdere også performer bedre. De internationale virksomheder har stort fokus på at gøre medar- bejderne så effektive som muligt. Ligesom med bæredygtighed og andre megatrends i ejendoms- branchen, så er det ofte først internationalt det rykker, så kommer det til hovedstaden og andre større byer, hvorefter det spreder sig til hele landet. Det forventer vi helt klart også kommer til at ske her.”

 

De sundhedsmæssige faktorer kan både dreje sig om synlige tiltag som fx håndfri betjening af elevatorer, kaffemaskiner, vandhaner, åbning og lukning af døre og vinduer og de ikke-synlige som fx, at luften både bliver renset og cirkuleret mere end før.