Market Update Q1 2023

Det første Market Update i 2023 er landet. Kvar­tals­rap­por­ten giver et overblik over det danske er­hverv­se­jen­doms­mar­ked med indblik i de vigtigste nøgletal fra dansk økonomi, herunder rentesatser, årlig vækst i BNP og udviklingen i beskæftigelsen. Derudover er der også detaljerede markedsdata på bl.a. afkastkrav, lejeniveauer og forventninger til udviklingen inden for bo­li­g­ud­lej­nings-, kontor-, detail- og in­du­stri­e­jen­dom­me på tværs af 26 områder i Danmark.

Lav for­bru­ger­til­lid påvirker for­vent­nin­ger­ne på detailmarkedet

Detailsegment er præget af lav for­bru­ger­til­lid, stigende renter og inflation, der endnu ikke i Danmark er på definitiv retræte. Fremtiden er derfor præget af usikkerhed, da der er risiko for, at forbruget vil falde betydeligt, hvilket særligt gælder luksusgoder.

Læs artikel

Årets sidste Market Update er ude

For fjerde og sidste gang i år er Market Update klar med de sidste nye tal inden for boligudlejning, kontor, detail og industri. EDC Erhverv Poul Erik Bech står bag rapporten, der giver aktører inden for ejen­doms­bran­chen et skarpt og hurtigt overblik over de seneste og vigtigste tal i er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det.

Læs artikel

Market Update Q4 2022

Årets sidste Market Update er ude. Bliv opdateret på er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det med de seneste markedstal, herunder markedsdata om afkastkrav, lejeniveau, ledighedsrater og forventninger til henholdsvis bo­li­g­ud­lej­nings-, kontor-, detail- og in­du­stri­e­jen­dom­me.

Læs artikel